Doanh nghiệp tại Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG KIM TIẾN

Mã số thuế: 2000286108 - Đại diện pháp luật: Nhan Văn Rớt
Địa chỉ: ấp Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN HỒNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2000410465 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nguyên
Địa chỉ: ấp Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN CAO THỊ PHƯỢNG

Mã số thuế: 2000412857 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Phượng
Địa chỉ: ấp Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN NHƯ MỸ

Mã số thuế: 2000436103 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Phuôi
Địa chỉ: ấp Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN DƯƠNG VĂN HỢP

Mã số thuế: 2000496173 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hợp
Địa chỉ: ấp Kinh 6, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN THỂ OANH

Mã số thuế: 2000507234 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ưa
Địa chỉ: ấp Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN HỮU GIÁM

Mã số thuế: 2000896397 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Giám
Địa chỉ: ấp Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN SINH QUYỂN

Mã số thuế: 2000985907 - Đại diện pháp luật: Ngô Diệu Sung
Địa chỉ: Số 24, ấp Tấn Công, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC ĐẠI PHÚC

Mã số thuế: 2000991227 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tâm
Địa chỉ: Số 150, ấp Kinh 8, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU HỒNG THẮM

Mã số thuế: 2001049065 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thắm
Địa chỉ: ấp Kinh 6, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

UNT XÃ TÂN BẰNG

Mã số thuế: 2001107126 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

ĐỘI THUẾ XÃ TÂN BẰNG

Mã số thuế: 2001107327 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG NGUYỄN TRỌNG TÍN

Mã số thuế: 2001131344 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tín
Địa chỉ: ấp Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ NGỌC HẢI

Mã số thuế: 2001158963 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hải
Địa chỉ: ấp Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG LÂM THẮNG

Mã số thuế: 2001162688 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Thắng
Địa chỉ: ấp Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐẠI PHÚC

Mã số thuế: 2001174612 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Vũ
Địa chỉ: ấp Lê Hoàng Thá, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG BUÔL

Mã số thuế: 2001178769 - Đại diện pháp luật: Yên Huệ
Địa chỉ: Số 63, ấp Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU HỬU GIÁM

Mã số thuế: 2001242774 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Nghiệp
Địa chỉ: Kinh 8, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HOÀI ANH

Mã số thuế: 2001264778 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngọt
Địa chỉ: Kênh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN LỘC PHÁT

Mã số thuế: 2001298544 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Huỳnh
Địa chỉ: ấp Kinh 6, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau

Xem thêm
Administratoricon