Doanh nghiệp tại Xã Tân Lộc Đông, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

DNTN TÂN HIỆP PHÁT

Mã số thuế: 2000391004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu
Địa chỉ: ấp 3, Xã Tân Lộc Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH ĐOÀN

Mã số thuế: 2000411959 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Sinh
Địa chỉ: ấp 3, Xã Tân Lộc Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN KHƯƠNG THÁI BẢO

Mã số thuế: 2000411941 - Đại diện pháp luật: Khương Văn Thêm
Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Lộc Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV HAI RÊ

Mã số thuế: 2000785672 - Đại diện pháp luật: Lữ Văn Rê
Địa chỉ: ấp 7, Xã Tân Lộc Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

UNT XÃ TÂN LỘC ĐÔNG

Mã số thuế: 2001107239 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân Lộc Đông, Xã Tân Lộc Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

ĐỘI THUẾ XÃ TÂN LỘC ĐÔNG

Mã số thuế: 2001107366 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân Lộc Đông, Xã Tân Lộc Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỖ VĂN KHANH

Mã số thuế: 2001194295 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Khanh
Địa chỉ: ấp 5, Xã Tân Lộc Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HỒNG NHA

Mã số thuế: 2001298135 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Nha
Địa chỉ: ấp 3, Xã Tân Lộc Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH AQUA TÔM

Mã số thuế: 2001323455 - Đại diện pháp luật: Bào Văn Thẳng
Địa chỉ: ấp 7, Xã Tân Lộc Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ TÂN LỘC ĐÔNG

Mã số thuế: 2001323913 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Hằng
Địa chỉ: ấp 1, Xã Tân Lộc Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

Xem thêm
Administratoricon