Doanh nghiệp tại Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV CÂY XANH MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 2001351678 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Lừng
Địa chỉ: Khóm 9, Thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH HIẾU NHƯ

Mã số thuế: 2001351068 - Đại diện pháp luật: Phạm Trung Hiếu
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN PHÁT THÀNH

Mã số thuế: 2001163402 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Phong
Địa chỉ: Khóm 12, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN ANH KIỆT

Mã số thuế: 2001109525 - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Kiệt
Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG SÔNG ĐỐC

Mã số thuế: 2001110016 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Minh
Giấy phép số: 6107D00019
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐÓNG TÀU TẤN LỢI

Mã số thuế: 2001165872 - Đại diện pháp luật: Phù Thanh Bình
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT

Mã số thuế: 2000496127 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hoàng
Địa chỉ: Khóm 12, TT.Sông Đốc, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN KIM THỦY I

Mã số thuế: 2000373710 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Khánh
Địa chỉ: Số 237C, khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ HOA CÚC

Mã số thuế: 2001166178 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Cúc
Địa chỉ: Tổ 4, khóm 4, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN BÌNH NHI

Mã số thuế: 2000499953 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Bình
Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU THANH CHÂU I

Mã số thuế: 2000500976 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Long
Địa chỉ: Số 178A, khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIỆP LỢI

Mã số thuế: 2000855545 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Dũng
Địa chỉ: Số 10, khóm 2, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ GIÀU

Mã số thuế: 2000855640 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giàu
Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN NGỌC BÍCH

Mã số thuế: 2000875439 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bích
Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN KIM BA

Mã số thuế: 1800217130 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hoa
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHÍ TOÀN

Mã số thuế: 2001171322 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toàn
Địa chỉ: Khu cảng cá, khóm 11, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN PHÁT THÀNH ĐỨC

Mã số thuế: 2001171347 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trung
Địa chỉ: Tổ 3, Khóm 10, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

HTX HÒN CHUỐI

Mã số thuế: 2001171749 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phương
Giấy phép số: 6107D00020
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LÊ THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 2001172615 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Hưng
Giấy phép số: 04/TP-ĐKHĐ
Địa chỉ: Khóm 10, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN BÙI NGỌC BÍCH

Mã số thuế: 2001175895 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Tường
Giám đốc công ty: Bùi Ngọc Bích
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon