Doanh nghiệp tại Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MINH QUÍ

Mã số thuế: 2001341609 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Quí
Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU ĐƯƠNG - DÚNG

Mã số thuế: 2001335059 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Dúng
Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THẢO CÀ MAU

Mã số thuế: 2001333710 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Khóm 11, Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN HÀNG THỦY SẢN PHƯỚC THÀNH

Mã số thuế: 2001285344 - Đại diện pháp luật: Đặng Thạnh
Địa chỉ: Khóm 11, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MỸ ANH

Mã số thuế: 2001285451 - Đại diện pháp luật: Viên Diệu Anh
Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV MINH THẮNG - TRUNG TÂM GIÁO DỤC KỸ NĂNG MINH THẮNG

Mã số thuế: 2001286845 - Đại diện pháp luật: Châu Chí Nguyện
Địa chỉ: Tổ 6, Khóm 5, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN BỘT CÁ PROMAX

Mã số thuế: 2001287694 - Đại diện pháp luật: Vũ Tuấn Phương
Địa chỉ: Khóm 12, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

HTX DV VT THUỶ, BỘ - XÂY DỰNG PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 2001288200 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Bình
Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN MINH PHƯỚC

Mã số thuế: 2001288377 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Vẹn
Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH CÁT

Mã số thuế: 2001288465 - Đại diện pháp luật: Từ Tuấn Em
Địa chỉ: Khóm 6B, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC LÂM HOA

Mã số thuế: 2001288458 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN THIÊN TÀI

Mã số thuế: 2001288578 - Đại diện pháp luật: Phan Thúy Nhật Linh
Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

DNTN TỔ CHỨC HỘI CHỢ THÚY KIỀU

Mã số thuế: 2001288955 - Đại diện pháp luật: Võ Thúy Kiều
Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

DNTN TỔ CHỨC HỘI CHỢ HOÀNG NHỨT

Mã số thuế: 2001288962 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhứt
Địa chỉ: Khóm 6, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV SƠ CHẾ THÀNH TÀI

Mã số thuế: 2001289645 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tân
Địa chỉ: Khóm 11, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH ME

Mã số thuế: 22 - Đại diện pháp luật: Võ Duy Lăng
Địa chỉ: Khóm 6B, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CÔNG TY TNHH TÀI LỘC ĐỨC PHÁT

Mã số thuế: 2001290739 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phát
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV QUANG THÀNH SÔNG ĐỐC

Mã số thuế: 2001291387 - Đại diện pháp luật: Trương Bé Trang
Địa chỉ: Số 64, Khóm 3, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MT

Mã số thuế: 2001291556 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh Trí
Địa chỉ: Khóm 6A, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỦY SẢN THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2001295896 - Đại diện pháp luật: Tống Cẩm Tú
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

Xem thêm
Administratoricon