Doanh nghiệp tại Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ MINH THY

Mã số thuế: 2001359123 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Hiếu
Địa chỉ: Số 47, Ấp Rạch Ruộng A, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÍCH THÀNH NHÂN

Mã số thuế: 2001343726 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Tích
Địa chỉ: Ấp Vườn Tre, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

UNT XÃ KHÁNH LỘC

Mã số thuế: 2001106027 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Khánh Lộc, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TPĐ

Mã số thuế: 2001206222 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Diệu
Địa chỉ: ấp Rạch Ruộng A, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC THIÊN ANH

Mã số thuế: 2001254120 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hường
Địa chỉ: ấp Vườn Tre, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ KIỀU DIỄM

Mã số thuế: 2001268370 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyệt
Địa chỉ: ấp Vườn Tre, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢY TUẤN

Mã số thuế: 2001271895 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hậu
Địa chỉ: ấp Rạch Ruộng, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

HỘI NÔNG DÂN XÃ KHÁNH LỘC

Mã số thuế: 2001301395 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Nhàn
Địa chỉ: Khánh Lộc, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

HỌP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP RẠCH RUỘNG B

Mã số thuế: 2001318060 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kiên Cường
Địa chỉ: Rạch Ruộng B, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP KINH NGANG

Mã số thuế: 2001321391 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Tổng
Địa chỉ: ấp Kinh Ngang, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CÔNG TY TNHH TTNT VÀ VLXD THÀNH TỶ

Mã số thuế: 2001332957 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Duyên
Địa chỉ: Ấp Rạch Ruộng A, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon