Doanh nghiệp tại Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG EBS SOLAR CÀ MAU

Mã số thuế: 2001336221 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ðức Trọng
Địa chỉ: Ấp 7, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG EBS SOLAR KHÁNH AN

Mã số thuế: 2001336239 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bình
Địa chỉ: Ấp 7, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV GỖ HỮU THỪA

Mã số thuế: 2001334954 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thừa
Địa chỉ: Ấp 21, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHÁT HUY CÀ MAU

Mã số thuế: 2001334168 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Khánh Trình
Địa chỉ: Ấp 2, Xã Khánh Hòa, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH H HỔ TRÂM CÀ MAU

Mã số thuế: 2001334062 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Ðen
Địa chỉ: Số 270, Nhóm 4, Thị Trấn U Minh, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH GỖ TIẾN PHÚ

Mã số thuế: 2001334055 - Đại diện pháp luật: Thị Mỹ Xung
Địa chỉ: Ấp 1, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN HOÀNG PHỐ

Mã số thuế: 2000240284 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Lơi
Địa chỉ: Số 48, ấp 3, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV VĂN KHOL

Mã số thuế: 2000240968 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Khoa
Địa chỉ: Số 29, ấp 1, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN ĐOAN TRANG

Mã số thuế: 2000242108 - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Cảnh
Địa chỉ: ấp 1, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TRƯỜNG SƠN III

Mã số thuế: 2000241432 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Nghiêm
Địa chỉ: ấp 3, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TRƯƠNG MINH ĐƯƠNG

Mã số thuế: 2000243528 - Đại diện pháp luật: Trương Minh Đương
Địa chỉ: ấp 3, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TRƯỜNG SƠN 5

Mã số thuế: 5300719669 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đoàn
Địa chỉ: Số 35, ấp 1, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN QUỐC KHÁNH 2

Mã số thuế: 2000272328 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Khánh
Địa chỉ: ấp 8, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN THU BA

Mã số thuế: 2000352541;0 - Đại diện pháp luật: Trần Danh Nhân
Địa chỉ: Số 106, ấp 3, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TRẦN ĐẮC THẮNG

Mã số thuế: 2000410715 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thúy Nga
Địa chỉ: ấp 1, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN PHI LONG 1

Mã số thuế: 2000366061 - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Hoa
Địa chỉ: ấp 1, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN BẰNG TIỀN

Mã số thuế: 2000428423 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Búp
Địa chỉ: ấp 3, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THUỶ SẢN NGỌC CHÂU

Mã số thuế: 2000453363 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Ngân
Địa chỉ: ấp 7, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN NGÔ THANH NGÂN

Mã số thuế: 2000464492 - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Hòa
Địa chỉ: ấp 4, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN QUỐC KHÁNH

Mã số thuế: 2000239874 - Đại diện pháp luật: Điệp Văn Liêm
Địa chỉ: ấp 8, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

Xem thêm
Administratoricon