Doanh nghiệp tại Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐỘNG VẬT SỐNG HOÀNG ĐĂNG

Mã số thuế: 2001345522 - Đại diện pháp luật: Châu Hoàng Đăng
Địa chỉ: Ấp 19, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH CỪ TRÀM HUY KHÔI

Mã số thuế: 2001341895 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Khải
Địa chỉ: Ấp 6, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THÀNH LINH

Mã số thuế: 2001339423 - Đại diện pháp luật: TRẦN THÁI HỒ
Địa chỉ: Ấp 9, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN MINH ỨNG

Mã số thuế: 2000368125 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Ứng
Địa chỉ: ấp 7, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TRẦN HOÀNG NHỊ

Mã số thuế: 2000368453 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Nhi
Địa chỉ: ấp 4, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN BA TÒNG

Mã số thuế: 2000411275;0 - Đại diện pháp luật: Lê Chí Hon
Địa chỉ: ấp 6, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH NGUYÊN

Mã số thuế: 2000490661 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng
Địa chỉ: ấp 2, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP U MINH HẠ TỈNH CÀ MAU

Mã số thuế: 2000502444 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hiếu
Địa chỉ: ấp 15, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TRUNG

Mã số thuế: 2000943336 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hùng
Địa chỉ: ấp 5, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

UNT XÃ NGUYỄN PHÍCH

Mã số thuế: 2001106475 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nguyễn Phích, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC SƯƠNG

Mã số thuế: 2001128616 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Sương
Địa chỉ: ấp 5, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH NHƯ U MINH

Mã số thuế: 2001163427 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Ứng
Địa chỉ: ấp 9, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ ÚT

Mã số thuế: 2001206247 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tưởng
Địa chỉ: ấp 9, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

VÃNG LAI XÃ NGUYỄN PHÍCH

Mã số thuế: 2001213974 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nguyễn Phích, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH LỢI U MINH

Mã số thuế: 2001221326 - Đại diện pháp luật: Phi Thị Hằng
Địa chỉ: ấp 5, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ- THƯƠNG MẠI PHƯƠNG LINH

Mã số thuế: 2001249025 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Trình
Địa chỉ: ấp 7, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT LINH CÀ MAU

Mã số thuế: 2001249219 - Đại diện pháp luật: Dương Nhật Linh
Địa chỉ: ấp 6, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

CÔNG TY TNHH CỪ TRÀM PHÁT CƯỜNG

Mã số thuế: 2001254360 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: ấp 4, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

DNTN HOÀNG LONG KIỀU

Mã số thuế: 2001263710 - Đại diện pháp luật: Võ Tuấn Cường
Địa chỉ: ấp 4, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ U MINH

Mã số thuế: 2001268733 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bích Ngân
Địa chỉ: ấp 2, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon