Doanh nghiệp tại Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN QUÁCH CƯỜNG

Mã số thuế: 2000353714 - Đại diện pháp luật: Quách Hưng Cường
Địa chỉ: Số 32, đường Nguyễn Hữu Lễ, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN MINH NGỌC

Mã số thuế: 2000399490 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thắng
Địa chỉ: Số 91, đườg Phan Đình Phùng, khóm 6, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN PHƯƠNG NAM I

Mã số thuế: 2000367266 - Đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Dũng
Địa chỉ: Số 41, đường Lý Bôn, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN NỘI THẤT KIM PHỤNG HẢO

Mã số thuế: 2000368936 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hảo
Địa chỉ: Số 65, đường Lý Bôn, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG ĐỨC TUẤN

Mã số thuế: 2000797766 - Đại diện pháp luật: Trần Thiện Tính
Địa chỉ: Số 16, đường Phan Ngọc Hiển, khóm 6, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĨNH QUANG

Mã số thuế: 2000371103 - Đại diện pháp luật: Giang Vĩnh Quang
Địa chỉ: Số 12 - 14, đường Trưng Nhị, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN PHỤC HƯNG II

Mã số thuế: 2000377377 - Đại diện pháp luật: Phương Ngọc Băng
Giấy phép số: 6101000422
Địa chỉ: Số 189, đường Lê Lợi, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN MUN

Mã số thuế: 2000592092 - Đại diện pháp luật: Trần Tiểu Cầm
Địa chỉ: Số 191-193, đường Lê Lợi, khóm 1, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN LAN THANH

Mã số thuế: 2000829792 - Đại diện pháp luật: Ngô Đại Liên
Địa chỉ: Số 60, đường Đề Thám, khóm 4, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ THANH VÂN

Mã số thuế: 2000835362 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thống Nhất
Địa chỉ: Số 61, đường Lý Thái Tôn, khóm 1, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ HẬU

Mã số thuế: 2000499939 - Đại diện pháp luật: Lý Mỹ Khol
Địa chỉ: Số 17, đường Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIÊN PHÁT

Mã số thuế: 2000391861 - Đại diện pháp luật: Tạ Hoàng Hưng
Địa chỉ: Số 90, đường Lê Lợi, Khóm 2, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ANH

Mã số thuế: 2000392350 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Luyến
Giám đốc công ty: Trần Thị Điệp
Địa chỉ: Số 2A-18, đường Ngô Quyền, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRIỀU TÂN I

Mã số thuế: 2000392569 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Ánh Xuân
Địa chỉ: Số 219, đường Lê Lợi, khóm 1, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN HẢI SƠN

Mã số thuế: 2000393481 - Đại diện pháp luật: Nhâm Kiều Sánh
Địa chỉ: Số 20, đường Hoàng Diệu, khóm 3, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TƯ TỶ

Mã số thuế: 2000393795 - Đại diện pháp luật: Quách Văn Tỷ
Địa chỉ: Số 57, đường Lê Lợi, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TRẦN THỊ NGỌC OANH

Mã số thuế: 2000394189 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thay
Giám đốc công ty: Trần Thị Ngọc Oanh
Địa chỉ: Số 76B, đường Lê Lợi, khóm 2, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN NGÔ HẢI ÂU

Mã số thuế: 2000394196 - Đại diện pháp luật: Ngô Hải Âu
Địa chỉ: Số 70B, đường Lý Bôn, khóm 5, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN THẾ GIỚI MỸ PHẨM NƯỚC HOA

Mã số thuế: 2000890691 - Đại diện pháp luật: Trương Minh Tịnh
Địa chỉ: Số 05, đường Trưng Trắc, khóm 4, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN KIM TÍN

Mã số thuế: 2000108871 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ái Dung
Địa chỉ: Số 59, đường Lê Lợi, khóm 3, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon