Doanh nghiệp tại Phường 4, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI HOÀNG HUY

Mã số thuế: 2001338204 - Đại diện pháp luật: Võ Hoàng Huy
Địa chỉ: Số 1/9 đường Lý Bôn, khóm 2, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI LÊ NGUYỄN

Mã số thuế: 2001337384 - Đại diện pháp luật: Lê Chí Thuộc
Địa chỉ: Số 4, đường số 10, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ MINH HẢI

Mã số thuế: 2000101072 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Mai
Địa chỉ: Số 01, đường Lý Bôn, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI HƯƠNG

Mã số thuế: 2000112035 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Hiệp
Địa chỉ: Số 106/11, đường Lâm Thành Mậu, khóm 4, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TẬP XƯƠNG

Mã số thuế: 2000111722 - Đại diện pháp luật: Quách Sển
Địa chỉ: Số 74/8, đường Lâm Thành Mậu, khóm 4, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN MINH TRUNG

Mã số thuế: 2000112860 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Nhiều
Địa chỉ: Số 575A, Lâm Thành Mậu, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU

Mã số thuế: 2000266927 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hải
Địa chỉ: Số 09, đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 2000323540 - Đại diện pháp luật: Quách Tuyết Hồng
Địa chỉ: Số 82, đường Lý Thái Tôn, khóm 2, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚC

Mã số thuế: 2000313503 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Danh
Địa chỉ: Số 38B - 38/39 - 38/40, Lý Bôn, khóm 5, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN QUỐC CHÍNH THẮNG

Mã số thuế: 2000371079 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Chính
Địa chỉ: Số 2A/11, đường Lý Bôn, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN NHƯ THANH

Mã số thuế: 2000377546 - Đại diện pháp luật: Trần Tiến Khỏe
Địa chỉ: Số 49/9, đường Phạm Hồng Thám, khóm 2, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN THANH TRƯỜNG

Mã số thuế: 2000390547 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Trường
Địa chỉ: Số 38, Đường Lý Bôn, Khóm 1, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY CP NƯỚC ĐÁ THỊNH LỢI

Mã số thuế: 2000391879 - Đại diện pháp luật: Vương Trung Cường
Địa chỉ: Số 170, đường Lâm Thành Mậu, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

CÔNG TY CP VĂN HÓA TỔNG HỢP CÀ MAU

Mã số thuế: 2000401277 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Mai
Địa chỉ: Số 01 Lý Bôn, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN KIM TRÂN

Mã số thuế: 2000402288 - Đại diện pháp luật: Lâm Hữu Nghiệp
Địa chỉ: Số 57, đường Lâm Thành Mậu, khóm 5, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN ANH THƯ

Mã số thuế: 2000403570 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 42, đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN NGỌC TIẾN

Mã số thuế: 2000404292 - Đại diện pháp luật: Lâm Quang Tiến
Địa chỉ: Số 50/10, đường Lâm Thành Mậu, khóm 1, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TUẤN CƯỜNG

Mã số thuế: 2000414251 - Đại diện pháp luật: Tiêu Chí Cường
Địa chỉ: Số 33/8, Lâm Thành Mậu, khóm 1, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN NGỌC YÊN

Mã số thuế: 2000442932 - Đại diện pháp luật: Khưu Thị Ngọc Thanh
Địa chỉ: Số 39, đường Lâm Thành Mậu, khóm 5, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

DNTN BA LONG

Mã số thuế: 2000449462 - Đại diện pháp luật: Lâm Hồng Anh
Địa chỉ: Số 124 Lý Bôn, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Xem thêm
Administratoricon