Doanh nghiệp tại Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

HUỲNH VĂN HẢNH

Mã số thuế: 2000100840 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Hảnh
Giấy phép số: 61A8004708
Địa chỉ: ấp Cây Trâm, xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ KHÁCH CÔNG TỬ

Mã số thuế: 2001159205 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Sang
Địa chỉ: Số 132, ấp Cây Trâm A, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

LÊ VĂN HẾT

Mã số thuế: 2000155487 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Út
Giấy phép số: 61A8001170
Địa chỉ: ấp Cây Trâm, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH NHẬT ĐỨC

Mã số thuế: 2000418337 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Trung
Địa chỉ: Số 234, quốc lộ 1A, ấp Cây Trâm, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HUỲNH ANH

Mã số thuế: 2000507410 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hùng
Giấy phép số: 6102000543
Địa chỉ: 329 ấp Cây Trâm A, xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY CP TƯ VẤN & KIỂM ĐỊNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1

Mã số thuế: 2000983829 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Tý
Địa chỉ: ấp Xóm Lung, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN KHÁNH PHÁT

Mã số thuế: 2001162832 - Đại diện pháp luật: Trần An Khánh
Địa chỉ: Số 52, ấp Cây Trâm, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH ĐỨC

Mã số thuế: 2001009721 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Trần Minh Nhật
Địa chỉ: Số 234A, quốc lộ 1A, ấp Cây Trâm, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ LÂM THÚY

Mã số thuế: 2000410761 - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Hồng Thúy
Giám đốc công ty: Nguyễn Thị Bạch Nhạn
Địa chỉ: ấp Cây Trâm A, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI - MỸ

Mã số thuế: 2000421668 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quyền
Địa chỉ: ấp Cây Trâm A, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU TẮC VÂN

Mã số thuế: 2000336035 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Hiếu
Địa chỉ: Số 180A, ấp Cây Trâm A, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN QUỲNH MAI

Mã số thuế: 2000489962 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Sáu
Địa chỉ: Số 342, ấp Cây Trâm, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN NHỰT LINH

Mã số thuế: 2001079944 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Diễm Phương
Địa chỉ: ấp Cây Trâm, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY CP THỦY SẢN MINH HIỂN

Mã số thuế: 2000467609 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiển
Giám đốc công ty: Lý Phước An
Địa chỉ: ấp Cây Trâm, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN THẢO NHI CM

Mã số thuế: 2001122981 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thạnh
Địa chỉ: Số 478, Quốc lộ 1A, ấp Cây Trâm, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGUYÊN HƯƠNG

Mã số thuế: 2001044518 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nguyên
Địa chỉ: Số 154, ấp Cây Trâm A, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN VŨ LINH

Mã số thuế: 2001031646 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ánh Ngọc
Địa chỉ: ấp Cây Trâm, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT LƯỚI LẬP THÀNH

Mã số thuế: 2001026526 - Đại diện pháp luật: Lưu Kim Còn
Địa chỉ: ấp Cây Trâm, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN NHUNG

Mã số thuế: 2000440029 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Nhung
Địa chỉ: ấp Cây Trâm, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔM GIỐNG ĐẠI TÂN

Mã số thuế: 2001022930 - Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Tân
Địa chỉ: ấp Cây Trâm A, Xã Định Bình, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon