Doanh nghiệp tại Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ HUY GIÁP

Mã số thuế: 4800165569 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Giáp
Giấy phép số: 1107B00013
Địa chỉ: Xóm Lũng Pán, xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ VẠN LỘC

Mã số thuế: 4800165488 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Trường
Địa chỉ: Xóm Lũng Pán, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 4800356838 - Đại diện pháp luật: Diều Văn Thê
Địa chỉ: Xóm Khâu Trường, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

TRƯỜNG THPT BẢN NGÀ

Mã số thuế: 4800619621 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Ngà, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ KHAU TRƯỜNG

Mã số thuế: 4800864158 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thiên
Địa chỉ: Xóm Khau Trường, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH VIỆT KHANH CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800895967 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Thắng
Địa chỉ: NR: ông Ma Văn Thắng, Xóm Bản Ngà, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÚC BẢO MINH

Mã số thuế: 4800904509 - Đại diện pháp luật: Cao Đình Tú
Địa chỉ: Xóm Bản Ngà, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

BAN QUẢN LÝ CHỢ LŨNG PÁN XÃ HUY GIÁP

Mã số thuế: 4800905894 - Đại diện pháp luật: Mạc Văn Long
Địa chỉ: -, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon