Doanh nghiệp tại Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

DNTN VÀNG BẠC MINH THƯ CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800930890 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thành
Địa chỉ: Số nhà 319 Khu 3, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH THÀNH GIANG BẢO LÂM

Mã số thuế: 4800929221 - Đại diện pháp luật: Bế Tuấn Giang
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH LÂM CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800143237 - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Linh
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

HTX THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 4800876178 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Lợi
Giấy phép số: 11O7C00029
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800862464 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hòa
Giám đốc công ty: Nguyễn Trường Sơn
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH CKC

Mã số thuế: 4800332957 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đông
Giám đốc công ty: Phạm Thế Sơn
Địa chỉ: Xóm Lạng Cá, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BA RIT VÀ CHÌ KẼM CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800167799 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đông
Giám đốc công ty: Lê Hồng Kỳ
Địa chỉ: Xóm Lạng Cá, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 838

Mã số thuế: 4800863468 - Đại diện pháp luật: Bế Ngọc Như
Giám đốc công ty: Nguyễn Giang Ninh
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

BAN QLDA BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG BẢO LÂM

Mã số thuế: 4800884588 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN BẢO LÂM

Mã số thuế: 4800228995 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thi trấn pác miầu - Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC GIANG

Mã số thuế: 4800655080 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mười
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

HTX CƠ KHI BẢO LÂM

Mã số thuế: 4800656729 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Duy
Giấy phép số: 110307000037
Địa chỉ: KHu II, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 668 BẢO LÂM

Mã số thuế: 4800869519 - Đại diện pháp luật: Ninh Văn Tuấn
Địa chỉ: Khu III, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO CHÂU

Mã số thuế: 4800153524 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Thụ
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

HTX TM & DV VIỆT HÀ

Mã số thuế: 4800893543 - Đại diện pháp luật: Chu Kim Hà
Giấy phép số: 110307000032
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN ĐÔNG

Mã số thuế: 4800132852 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐÔNG BẮC

Mã số thuế: 4800183247 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Đông
Giám đốc công ty: Đặng Tân Xinh
Địa chỉ: Thị trấn Pác Miầu, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ PHÚ BẰNG

Mã số thuế: 4800915116 - Đại diện pháp luật: Phạm Huy Bằng
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỦY ĐẠO CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800863997 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Đạo
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

HTX MẠNH DƯƠNG

Mã số thuế: 4800906658 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Dương
Giấy phép số: 11C0307000050
Địa chỉ: Khu 4 TT Pác Miầu Huyện Bảo Lâm, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon