Doanh nghiệp tại Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HTP CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800931358 - Đại diện pháp luật: Hà Đức Hiến
Địa chỉ: Xóm Nà Ến, Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍ BÌNH

Mã số thuế: 4800930280 - Đại diện pháp luật: HOÀNG THỊ LINH
Địa chỉ: Xóm Huyền Du, Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HẠ LANG

Mã số thuế: 4800104037 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Nga
Địa chỉ: Thanh Nhật, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGỌC HOÀ

Mã số thuế: 4800104005 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ngọc
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nhật, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

HTX SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG XÃ THANH NHẬT

Mã số thuế: 4800103900 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Cóng
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng, Thị Trấn Thanh nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG TÂY

Mã số thuế: 4800148556 - Đại diện pháp luật: Vũ Chí Hiếu
Địa chỉ: Phòng số 8, Nhà khách văn phòng UBND huyện Hạ Lang, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIÊN CÚC

Mã số thuế: 4800150202 - Đại diện pháp luật: Bế Trung Kiên
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng, Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

VP HĐND - UBND HUYỆN HẠ LANG

Mã số thuế: 4800180535 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

HUYỆN UỶ HẠ LANG

Mã số thuế: 4800180574 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

ĐÀI TRUYỀN HÌNH HẠ LANG

Mã số thuế: 4800180567 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Mã số thuế: 4800180542 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Mã số thuế: 4800180599 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

HUYỆN ĐOÀN THANH NIÊN

Mã số thuế: 4800180581 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

HỘI PHỤ NỮ

Mã số thuế: 4800180616 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

HỘI NÔNG DÂN

Mã số thuế: 4800180609 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HẠ LANG

Mã số thuế: 4800180662 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HẠ LANG

Mã số thuế: 4800180655 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

PHÒNG Y TẾ HUYỆN HẠ LANG

Mã số thuế: 4800180687 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Mã số thuế: 4800180704 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

UỶ BAN MẶT TRẤN TỔ QUỐC

Mã số thuế: 4800180694 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Thanh nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng, Thị Trấn Thanh nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon