Doanh nghiệp tại Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHI TRƯỜNG

Mã số thuế: 4800921367 - Đại diện pháp luật: Nông Nhật Phi
Địa chỉ: Xóm Long Giang, Xã Đa Thông, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

HTX NÔNG NGHIỆP - CHĂN NUÔI TUẤN LONG

Mã số thuế: 4800901233 - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Lịch
Địa chỉ: Bản khoang, Xã Đào Ngạn, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ QUỐC ANH

Mã số thuế: 4800908704 - Đại diện pháp luật: Lý Quốc Anh
Địa chỉ: Xóm Bản Khoang, Xã Đào Ngạn, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN THỊNH

Mã số thuế: 4800418065 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Xóm Luống Nọi, Xã Phù Ngọc, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH KIÊN PHƯƠNG

Mã số thuế: 4800747687 - Đại diện pháp luật: Lã Minh Phương
Địa chỉ: Xóm Bản Bó, Xã Phù Ngọc, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ NGỌC ĐÀO

Mã số thuế: 4800915638 - Đại diện pháp luật: Đàm Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Xóm Nà Rặc, Xã Phù Ngọc, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI LỢN BẢN LÁP 2

Mã số thuế: 4800874244 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Phượng
Địa chỉ: Bản Láp 2, Xã Quý Quân, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI ÂU 18

Mã số thuế: 4800895156 - Đại diện pháp luật: Quách Văn Cảnh
Địa chỉ: Bản Láp 2, Xã Quý Quân, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

UBND XÃ VẦN DÍNH

Mã số thuế: 4800393357 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Lũng Giàng, Xã Vần Dính, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG SÓC HÀ

Mã số thuế: 4800683514 - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Dũng
Địa chỉ: Sóc Giang, Xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC SÓC GIANG

Mã số thuế: 4800871807 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Sóc Giang, Xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE

Mã số thuế: 4800894868 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Hợp
Địa chỉ: Lũng Vài, Xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

TRƯỜNG MẦM NON SÓC HÀ

Mã số thuế: 4800900617 - Đại diện pháp luật: Nông Hoàng Hà
Địa chỉ: Sóc Giang, Xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DUY TRÂN

Mã số thuế: 4800905340 - Đại diện pháp luật: Lưu Minh Trân
Địa chỉ: Xóm Lũng Vài, Xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SÓC HÀ

Mã số thuế: 4800914289 - Đại diện pháp luật: Nông Hoàng Hợi
Địa chỉ: Xóm Pò Háng, Xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ PHONG DUNG

Mã số thuế: 4800889836 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Phong
Địa chỉ: Xóm Lũng Giỏng, Xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC TỔNG CỌT HUYỆN HÀ QUẢNG

Mã số thuế: 4800900582 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Bình
Địa chỉ: Cọt Phố, Xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐỊNH 689

Mã số thuế: 4800901057 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Định
Địa chỉ: Xóm Cọt Phố, Xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH THIÊN KỲ CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800916769 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Kỳ
Địa chỉ: Lũng Xuân, xóm Ngườm Vài, Xã Nội Thôn, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ CƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 4800165142 - Đại diện pháp luật: Lục Văn Chiến
Địa chỉ: Xóm Địa Lan - xã Sóc Hà, Xã Nà Sác, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

Xem thêm
Administratoricon