Doanh nghiệp tại Thị Trấn Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

CHI CỤC THỐNG KÊ HÀ QUẢNG

Mã số thuế: 4800199247 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Hoà, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN HÀ QUẢNG

Mã số thuế: 4800204225 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Hoà, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÌNH THI CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800862922 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thi
Địa chỉ: Tổ Xuân Lộc, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

TRƯỜNG THPT HUYỆN HÀ QUẢNG

Mã số thuế: 4800217295 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Hoà, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ THÀNH DANH

Mã số thuế: 4800168665 - Đại diện pháp luật: Bế Xuân Danh
Giấy phép số: 01107D00014
Địa chỉ: Xóm Mai Nưa, thị trấn Xuân Hoà, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH DIỄN XUÂN CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800869318 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Xóm Yên Luật, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ THẮNG LỢI

Mã số thuế: 4800420233 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Nga
Giấy phép số: 01107D00017
Địa chỉ: Tổ Xuân Đại, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ TOÀN NĂNG

Mã số thuế: 4800262280 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Năng
Giấy phép số: 11D4000005
Địa chỉ: Mai Nưa - Thị trấn Xuân Hoà, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÀ QUẢNG

Mã số thuế: 4800112165 - Đại diện pháp luật: Nông Quang Trung
Địa chỉ: Tổ Xuân Đại, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG HƯỜNG

Mã số thuế: 4800471887 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Trình
Địa chỉ: Tổ Xuân Lộc, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ NGỌC TÚ

Mã số thuế: 4800655348 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Tú
Giấy phép số: 01107D00018
Địa chỉ: Tổ Xuân Vinh, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP HÀ QUẢNG

Mã số thuế: 4800869621 - Đại diện pháp luật: Bế Văn Tùng
Địa chỉ: Xóm Nà Chang, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN HÀ QUẢNG

Mã số thuế: 4800869893 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Hòa, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN HÒA

Mã số thuế: 4800870786 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Hòa, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG HÍNH

Mã số thuế: 4800890951 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Trường
Địa chỉ: Tổ Xuân Lộc, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG VĨNH LONG CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800864535 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hữu
Địa chỉ: Xóm Yên Luật, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

HTX ĐÔNG ANH

Mã số thuế: 4800834876 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Ánh
Giấy phép số: 01107D00022
Địa chỉ: Tổ Xuân Lộc, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG XUÂN CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800895149 - Đại diện pháp luật: Vương Thu Trang
Địa chỉ: Tổ Xuân Vinh, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH THÁI VÂN CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800904114 - Đại diện pháp luật: Vi Hải Tụ
Địa chỉ: Số nhà 89 Tổ dân phố Xuân Lộc, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG HÀ

Mã số thuế: 4800163586 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Thành
Địa chỉ: Tổ Xuân Lộc, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng, Tỉnh Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon