Doanh nghiệp tại Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 6288

Mã số thuế: 4800922113 - Đại diện pháp luật: Lương Minh Thế
Địa chỉ: Xóm Minh Khai, Xã Đức Long, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HOÀNG CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800922106 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ích Nghĩa
Địa chỉ: Xóm Nà Roác 1, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG AN HUYỆN HOÀ AN

Mã số thuế: 4800135821 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Hoằng bó, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG HUYỆN HOÀ AN

Mã số thuế: 4800135814 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nước Hai - Huyện Hoà An - Cao Bằng, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN NƯỚC HAI

Mã số thuế: 4800135885 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nước hai, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ AN

Mã số thuế: 4800136021 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nước hai - Huyện Hoà An - Cao Bằng, Thị trấn Nước hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

VĂN PHÒNG CHI CỤC THUẾ

Mã số thuế: 4800136078 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nước hai - Huyện Hoà An - Cao Bằng, Thị trấn Nước hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG NAM HÀ

Mã số thuế: 4800146527 - Đại diện pháp luật: Lý Hồng Nam
Địa chỉ: Số nhà 16 khu giữa, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAN KHÔI

Mã số thuế: 4800153281 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thúy Lan
Địa chỉ: Số nhà 24, khu Hoằng Bó 1, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

HTX VẠN PHÚC

Mã số thuế: 4800163201 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Phúc
Địa chỉ: Số 56 Dã hương, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM TRỌNG

Mã số thuế: 4800167478 - Đại diện pháp luật: Hà Trọng Thành
Địa chỉ: Tổ 2 Giã Hương, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Mã số thuế: 4800178021 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nước hai - Huyện Hoà An - Cao Bằng, Thị trấn Nước hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

HUYỆN UỶ HOÀ AN

Mã số thuế: 4800178014 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nước hai - Huyện Hoà An - Cao Bằng, Thị trấn Nước hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HOÀ AN

Mã số thuế: 4800178173 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Nước hai - Huyện Hoà An - Cao Bằng, Thị Trấn Nước hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

PHÒNG Y TẾ HUYỆN HOÀ AN

Mã số thuế: 4800178303 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Nước hai - Huyện Hoà An - Cao Bằng, Thị Trấn Nước hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

HẠT KIỂM LÂM

Mã số thuế: 4800178423 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu hoằng bó, Thị trấn Nước hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HOÀ AN

Mã số thuế: 4800178575 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nước hai - Huyện Hoà An - Cao Bằng, Thị trấn Nước hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN HOÀ AN

Mã số thuế: 4800178945 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nước hai - Huyện Hoà An - Cao Bằng, Thị trấn Nước hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀ AN

Mã số thuế: 4800178952 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nước hai - Huyện Hoà An - Cao Bằng, Thị trấn Nước hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ AN

Mã số thuế: 4800183328 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nước Hai - Huyện Hoà An - Cao Bằng, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

Xem thêm
Administratoricon