Doanh nghiệp tại Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ HOÀNG CƯỜNG

Mã số thuế: 4800203020 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Đôn
Giấy phép số: 1107I00051
Địa chỉ: Xóm Nà Tủ, xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

Mã số thuế: 4800204899 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Trung
Địa chỉ: Xóm II, Nà Roác, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH HOÀNG NGỌC

Mã số thuế: 4800148098 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Từ
Địa chỉ: Mỏ cát sỏi Kéo Thin - Khau Cải, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ HOÀNG LONG

Mã số thuế: 4800420635 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Huân
Giấy phép số: 1107.I.00060
Địa chỉ: Xóm Đầu cầu - Bạch Đằng, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG BÀY THÊM

Mã số thuế: 4800706257 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bày
Địa chỉ: Xóm Nà Roác, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HOÀNG CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800922106 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ích Nghĩa
Địa chỉ: Xóm Nà Roác 1, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

TRƯỜNG PTCS NÀ ROÁC

Mã số thuế: 4800736928 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Roác, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG THCS NÀ LUÔNG

Mã số thuế: 4800737777 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Luông, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG MẦM NON BẠCH ĐẰNG

Mã số thuế: 4800809855 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bạch Đằng, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC NÀ ROÁC

Mã số thuế: 4800810071 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Nà Roác, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC NÀ LUÔNG

Mã số thuế: 4800810755 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Luông, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ TRÍ THỦY

Mã số thuế: 4800820640 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Trí
Địa chỉ: Bản Sẳng, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH LÂM PHÁT CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800905358 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Trung
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH HẢI ĐĂNG CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800909507 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Ninh
Địa chỉ: Xóm Nà Roác 3, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ XUÂN NGUYÊN

Mã số thuế: 4800914112 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Đôn
Địa chỉ: Xóm Nà Tủ, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An, Cao Bằng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRE XANH

Mã số thuế: 4800914722 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Hảo
Địa chỉ: Xóm Nà Roác, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An, Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon