Doanh nghiệp tại Xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ VIỆN PHƯỢNG

Mã số thuế: 4800174394 - Đại diện pháp luật: Từ Lý Viện
Giấy phép số: 1107I.000.45
Địa chỉ: Xóm Nà Pia, xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ TRUNG HOÀ

Mã số thuế: 4800256417 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Khấn
Giấy phép số: 11071.000.56
Địa chỉ: Bản sẩy, Bế triều, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ HIỆP LỰC

Mã số thuế: 4800193453 - Đại diện pháp luật: Phùng Bá Lâm
Giấy phép số: 1107I.000.50
Địa chỉ: Xóm Vò Đáo, xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẾ TRIỀU

Mã số thuế: 4800136046 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bế triều - Huyện Hoà An - Cao Bằng, Xã Bế triều, Huyện Hoà An, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TN PHÁT ĐẠT 68

Mã số thuế: 4800163843 - Đại diện pháp luật: Bế Xuân Đạt
Địa chỉ: Xóm Đà Lạn, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HOÀ AN

Mã số thuế: 4800226613 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bế Triều, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Cao Bằng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT LONG

Mã số thuế: 4800242566 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Luận
Địa chỉ: Xóm Bản Sẩy, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ DUY TRUNG

Mã số thuế: 4800337634 - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Tuy
Địa chỉ: Trương Thanh Tuy - Bản sẩy, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ TUẤN NGHĨA

Mã số thuế: 4800647788 - Đại diện pháp luật: Mạc Thị Hằng
Địa chỉ: Xóm An Phú, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC MẠNH

Mã số thuế: 4800658194 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Sự
Địa chỉ: Xóm Nà Bưa, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THỊNH KIÊN

Mã số thuế: 4800702372 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Kiên
Địa chỉ: Bản Vạn I, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG MẦM NON BẾ TRIỀU

Mã số thuế: 4800736935 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Vò Đáo, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ THẮNG LỢI

Mã số thuế: 4800753225 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Chung
Địa chỉ: Tại nhà công vụ quản lý hồ - Nà tấu, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG THCS BẾ TRIỀU

Mã số thuế: 4800809823 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Vò Đáo, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG TIẺU HỌC BẾ TRIỀU

Mã số thuế: 4800810089 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Vò Đào, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ YÊN BÌNH

Mã số thuế: 4800885302 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chương
Địa chỉ: An Phú, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆN PHƯỢNG

Mã số thuế: 4800908510 - Đại diện pháp luật: Từ Lý Viện
Địa chỉ: Xóm Nà Pia, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH KHÁNH AN CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800908623 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Đông
Địa chỉ: Xóm Bản Sẩy, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÒA AN

Mã số thuế: 4800911111 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhung
Địa chỉ: Xã Bế triều, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HOÀNG ĐẠT

Mã số thuế: 4800911545 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Xóm Đà Lạn, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An, Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon