Doanh nghiệp tại Xã Dân Chủ, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ GIANG SƠN

Mã số thuế: 4800201979 - Đại diện pháp luật: Hoàng Bình Phương
Giấy phép số: 1107I.000.43
Địa chỉ: Xóm Mỏ Sắt, xã Dân Chủ, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DÂN CHỦ

Mã số thuế: 4800178977 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mỏ sắt, xã Dân chủ, Huyện Hoà An, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ TOÀN VŨ

Mã số thuế: 4800734818 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Trụ
Địa chỉ: Xóm Danh Sỹ, Xã Dân Chủ, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG THCS LIÊN OA

Mã số thuế: 4800736974 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Nhừ, Xã Dân Chủ, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG THCS DÂN CHỦ

Mã số thuế: 4800736981 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mỏ Sắt, Xã Dân Chủ, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN OA

Mã số thuế: 4800737008 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Nhừ, Xã Dân Chủ, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG MẦM NON DÂN CHỦ

Mã số thuế: 4800737537 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mỏ Sắt, Xã Dân Chủ, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN CHỦ

Mã số thuế: 4800737671 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khau Nim-Mỏ sắt, Xã Dân Chủ, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG MẦM NON DÂN CHỦ

Mã số thuế: 4800737826 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mỏ Sắt, Xã Dân Chủ, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN OA

Mã số thuế: 4800809982 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Dân chủ, Xã Dân Chủ, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG LÌU

Mã số thuế: 4800870909 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Dân Chủ, Xã Dân Chủ, Huyện Hoà An, Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon