Doanh nghiệp tại Xã Nam Tuấn, Huyện Hoà An, Tỉnh Cao Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NAM TUẤN

Mã số thuế: 4800136060 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nam tuấn - Huyện Hoà An - Cao Bằng, Xã Nam tuấn, Huyện Hoà An, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHANG ANH

Mã số thuế: 4800174122 - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Hợp
Địa chỉ: Xóm Nà Rị, Xã Nam Tuấn, Huyện Hoà An, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ HOÀ HỢP

Mã số thuế: 4800731856 - Đại diện pháp luật: Chu Đức Luân
Địa chỉ: Xóm Chỏ Siêu - Nà Ngoải, Xã Nam Tuấn, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC LONG

Mã số thuế: 4800737015 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Vò Phiêng - Lạc Long, Xã Nam Tuấn, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG THCS NAM TUẤN

Mã số thuế: 4800737047 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Khá, Xã Nam Tuấn, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM TUẤN

Mã số thuế: 4800737590 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phia Khăm, Xã Nam Tuấn, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG MẪU GIÁO NAM TUẤN

Mã số thuế: 4800737706 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Pha Khăm, Xã Nam Tuấn, Huyện Hoà An, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC LONG

Mã số thuế: 4800737819 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Vò Phiêng, Xã Nam Tuấn, Huyện Hoà An, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI NAM LONG

Mã số thuế: 4800862175 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dương
Địa chỉ: Xóm Nà Khá, Xã Nam Tuấn, Huyện Hoà An, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ DÀNH DỰ

Mã số thuế: 4800864623 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Duy
Địa chỉ: Nà Khá, Xã Nam Tuấn, Huyện Hoà An, Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon