Doanh nghiệp tại Thị Trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH MTV NT 868

Mã số thuế: 4800930682 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Khải
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC AN 66

Mã số thuế: 4800926862 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MẠNH HÀ

Mã số thuế: 4800200830 - Đại diện pháp luật: Lãnh Văn Hà
Địa chỉ: Xóm Pác Măn, thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800923283 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Anh
Địa chỉ: tổ 4, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ NAM 666

Mã số thuế: 4800919618 - Đại diện pháp luật: Sín Sơn Hà
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị Trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG HẰNG

Mã số thuế: 4800100829 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hùng
Địa chỉ: Số 09, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG HẠNH

Mã số thuế: 4800100868 - Đại diện pháp luật: Lê Quý Phương
Địa chỉ: Tổ dân phố số 4, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

BAN QL RỪNG PHÒNG HỘ HUYỆN NGUYÊN BÌNH.

Mã số thuế: 4800144456 - Đại diện pháp luật: Tiêu Hồng Minh
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP THÀNH LỢI

Mã số thuế: 4800161324 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Đuyến
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN LỰC

Mã số thuế: 4800162543 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Tuấn
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 688

Mã số thuế: 4800162582 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Quyền
Địa chỉ: Xóm Nà Gọn, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ HỢP THÀNH

Mã số thuế: 4800164212 - Đại diện pháp luật: Vi Thị Mận
Địa chỉ: Tổ Dân Phố 2, Thị Trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH HOÀNG CHIẾN

Mã số thuế: 4800167252 - Đại diện pháp luật: Hoàng Kiên Cường
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGUYÊN BÌNH

Mã số thuế: 4800175616 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Nguyên Bình - Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

TRUNG TÂM Y TẾ NGUYÊN BÌNH

Mã số thuế: 4800178085 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Dũng
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG MINH QUANG

Mã số thuế: 4800339173 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Huệ
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC TUYẾT

Mã số thuế: 4800426676 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ MINH PHÚ TT NGUYÊN BÌNH

Mã số thuế: 4800439435 - Đại diện pháp luật: Mai Ngọc Tuyến
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN NGUYÊN BÌNH

Mã số thuế: 4800446312 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HUYỆN NGUYÊN BÌNH

Mã số thuế: 4800448951 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon