Doanh nghiệp tại Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG MIỀN TÂY

Mã số thuế: 4800153700 - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Ngọc
Địa chỉ: Xóm Nà Bao, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 868

Mã số thuế: 4800220280 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Long
Địa chỉ: Xóm Nà Bao, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẾ HÙNG

Mã số thuế: 4800423604 - Đại diện pháp luật: Ma Thế Hùng
Địa chỉ: Xóm Nà Bao, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN NHUNG

Mã số thuế: 4800642927 - Đại diện pháp luật: Ngọc Xuân Lâm
Địa chỉ: Xóm Nà Bao, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG NHỰA NÓNG CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800838937 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyên
Địa chỉ: Xóm Nà Bao, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG THẮNG CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800875551 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đại Thắng
Địa chỉ: Xóm Nà Bao, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH HOÀNG THỊNH CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800901272 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Vĩnh
Địa chỉ: Xóm Nà Bao, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

BAN QUẢN LÝ CHỢ NÀ BAO

Mã số thuế: 4800901794 - Đại diện pháp luật: Lục Văn Thuật
Địa chỉ: Nà Bao, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ PHÚC LỘC

Mã số thuế: 4800902974 - Đại diện pháp luật: Tô Hồng Niêm
Địa chỉ: Xóm nà po, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH BẢO LỘC CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800912901 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Trường
Địa chỉ: Xóm Nà Bao, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRÍ ANH CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800915243 - Đại diện pháp luật: Tô Thị Hương Liễu
Địa chỉ: Lũng Hính, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon