Doanh nghiệp tại Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ ĐẶNG GIA

Mã số thuế: 4800165960 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Mậu
Giấy phép số: 1107J00009
Địa chỉ: Xóm Bản Trang, Xã Quốc Phong, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HẠNH PHÚC

Mã số thuế: 4800136416 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã hạnh phúc - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng, xã hạnh phúc, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG LUÔNG

Mã số thuế: 4800874131 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Lũng Luông, Xã Hạnh Phúc, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG PTCS HẠNH PHÚC

Mã số thuế: 4800874124 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Bản Tin, Xã Hạnh Phúc, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG MẦM NON HẠNH PHÚC

Mã số thuế: 4800896833 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Bó Huy, Xã Hạnh Phúc, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC HẠNH PHÚC

Mã số thuế: 4800897555 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Bản Tin, Xã Hạnh Phúc, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH SÔNG ĐÀ 7.09

Mã số thuế: 4800902491 - Đại diện pháp luật: Mai Gia Khánh
Địa chỉ: Xóm Thôm Đán, Xã Hạnh Phúc, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂ XÃ HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 4800136448 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hoàng hải - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng, Xã Hoàng hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 4800904298 - Đại diện pháp luật: Bế Thị Tiềm
Địa chỉ: Xóm Cốc Chia, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG MUÔNG

Mã số thuế: 4800904308 - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Quai
Địa chỉ: Xóm Lũng Muông, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 4800904442 - Đại diện pháp luật: Ngọc Thị Thoàn
Địa chỉ: Xóm Cốc Chia, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 4800904555 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Doãn
Địa chỉ: Xóm Cốc Lùng, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC ĐỘNG

Mã số thuế: 4800136656 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Ngọc động - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng, xã Ngọc động, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỐNG ĐA

Mã số thuế: 4800175454 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngọc Động - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng, Xã Ngọc Động, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG PT DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế: 4800904467 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Yên
Địa chỉ: Xóm Đống Đa, Xã Ngọc Động, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG MẦM NON ĐỐNG ĐA

Mã số thuế: 4800905189 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Như
Địa chỉ: Xóm Đống Đa, Xã Ngọc Động, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG PTCS HỒNG QUANG

Mã số thuế: 4800874759 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Hồng Quang, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG PTCS BÓ NGÙA

Mã số thuế: 4800874766 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Hồng Quang, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG QUANG

Mã số thuế: 4800891070 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Lũng Phiệt, Xã Hồng Quang, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4800136462 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hồng định - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng, Xã Hồng định, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon