Doanh nghiệp tại Thị Trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO YÊN

Mã số thuế: 4800141159 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Át
Địa chỉ: Phố Hòa Nam, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUẢNG HÒA CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800142265 - Đại diện pháp luật: Nông Chính Hữu
Địa chỉ: Phố Cũ, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

Mã số thuế: 4800136624 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRẠM TỔNG HỢP

Mã số thuế: 4800136342 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quảng uyên - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng, Thị trấn Quảng uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

VI XUÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 4800150280 - Đại diện pháp luật: ViXuân Trường
Địa chỉ: Phố Hoà Trung, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÙNG DŨNG

Mã số thuế: 4800160521 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Bích
Địa chỉ: Phố Hồng Thái, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

HTX THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 4800162046 - Đại diện pháp luật: Nông Ngọc Hữu
Địa chỉ: Phố Hoà Nam, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP SƠN ĐÔNG

Mã số thuế: 4800165583 - Đại diện pháp luật: Ma Vũ Huyên
Địa chỉ: Thị trấn Quảng Uyên - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG CHỦ

Mã số thuế: 4800174115 - Đại diện pháp luật: Đàm Quang Chủ
Địa chỉ: Phố Hoà Nam, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN QUẢNG UYÊN

Mã số thuế: 4800175581 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quảng Uyên - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẢNG UYÊN

Mã số thuế: 4800175574 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quảng Uyên - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẢNG UYÊN

Mã số thuế: 4800175704 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Quảng Uyên - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỄN ĐÔNG

Mã số thuế: 4800417230 - Đại diện pháp luật: Nông Chính Hữu
Địa chỉ: Phố Hồng Thái, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

PHÒNG Y TẾ

Mã số thuế: 4800464946 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Hoà Nam, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH

Mã số thuế: 4800464294 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Hoà Trung, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG UYÊN

Mã số thuế: 4800468637 - Đại diện pháp luật: Nông Chính Hữu
Địa chỉ: Phố Mới, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

PHÒNG NỘI VỤ

Mã số thuế: 4800481892 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố mới, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH INTERSERCO CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800737858 - Đại diện pháp luật: Trịnh Quang Chiến
Địa chỉ: , Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN QUẢNG UYÊN

Mã số thuế: 4800817870 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đồng ất, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÍN MINH CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800863066 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bích Hợp
Địa chỉ: Phố Hòa Nam, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon