Doanh nghiệp tại Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CHÍ THẢO

Mã số thuế: 4800136487 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Chí thảo - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng, xã Chí thảo, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MVT

Mã số thuế: 4800896664 - Đại diện pháp luật: Ma Thị Trang
Địa chỉ: Xóm Cốc Coóc, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN MVT

Mã số thuế: 4800898647 - Đại diện pháp luật: Ma Thị Trang
Địa chỉ: Xóm Cốc Coóc, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƠ TẰM CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800900286 - Đại diện pháp luật: Ma Kiên Tới
Địa chỉ: Xóm Cốc Coóc, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG MẦM NON CHÍ THẢO

Mã số thuế: 4800904146 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Quế
Địa chỉ: Xóm Nà Rạc, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ CHÍ THẢO

Mã số thuế: 4800904403 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thanh Trà
Địa chỉ: Xóm Coốc Cóoc, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC GIAO

Mã số thuế: 4800905220 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lan
Địa chỉ: Xóm Giao Thượng, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ THẢO

Mã số thuế: 4800905196 - Đại diện pháp luật: Ma Thị Hiệp
Địa chỉ: Xóm Cốc Cóoc, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon