Doanh nghiệp tại Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHI HẢI

Mã số thuế: 4800136423 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phi hải - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng, xã Phi hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHI HẢI

Mã số thuế: 4800136670 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phi hải - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng, xã Phi hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH ĐỨC THẮNG

Mã số thuế: 4800224503 - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Hợp
Địa chỉ: Xóm Nà Lái, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ THẠCH BÌNH

Mã số thuế: 4800898622 - Đại diện pháp luật: Chu Hoàng Oanh
Địa chỉ: Xóm Pò Noa, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHI HẢI

Mã số thuế: 4800904153 - Đại diện pháp luật: Ma Văn Thụ
Địa chỉ: Xóm Sộc Phạ, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC DÙNG

Mã số thuế: 4800904234 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Khởi
Địa chỉ: Xóm Phúc Dùng, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC QUYẾN

Mã số thuế: 4800904322 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Lan
Địa chỉ: Xóm Đông Ké, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHI HẢI

Mã số thuế: 4800904347 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Mai
Địa chỉ: Xóm Sộc Phạ, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon