Doanh nghiệp tại Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Tỉnh Cao Bằng

UỶ BAN NHÂN DÂ XÃ PHÚC SEN

Mã số thuế: 4800136575 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phúc sen - Huyện Quảng Uyên - Cao Bằng, xã Phúc sen, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ NHO XANH

Mã số thuế: 4800167541 - Đại diện pháp luật: Lục Văn Nho
Địa chỉ: Xóm Tẩư Đông, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ LONG CHIẾN

Mã số thuế: 4800681764 - Đại diện pháp luật: Long Văn Chiến
Địa chỉ: Xóm Pác Rằng, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC SEN

Mã số thuế: 4800904202 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hằng
Địa chỉ: Xóm Tềnh Đông, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG PTCS PHÚC SEN

Mã số thuế: 4800904516 - Đại diện pháp luật: Nông Đức Trường
Địa chỉ: Xóm Tình Đông, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC SEN

Mã số thuế: 4800905206 - Đại diện pháp luật: Bế Thị Lựu
Địa chỉ: Xóm Tình Đông, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

HTX DAO PHÚC SEN HÀ KHIÊM

Mã số thuế: 4800915130 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Khiêm
Địa chỉ: xóm Pắc Rằng, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN DAO PHÚC SEN CAO CẤP

Mã số thuế: 4800916913 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khôi
Địa chỉ: Xóm Tiến Minh, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên, Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon