Doanh nghiệp tại Thị Trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH TM & DV LINH HOẠT

Mã số thuế: 4800923861 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Duy
Địa chỉ: Nà Báng, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH ĐỨC GIANG TA

Mã số thuế: 4800921127 - Đại diện pháp luật: LÝ VĂN TÂN
Địa chỉ: Số nhà 72, Khu I, Thị Trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng

DOANH NGHIỆP THỊNH AN CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800129225 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thạch
Địa chỉ: Số nhà 54, khu I, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THẠCH AN CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800129200 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thạch
Địa chỉ: , Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

HTX SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 1-5 THẠCH AN

Mã số thuế: 4800143195 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu III, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ THẠCH AN

Mã số thuế: 4800144953 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Văn phòng huyện uỷ, Thị trấn Đông khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ VIỆT

Mã số thuế: 4800136688 - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Đại
Địa chỉ: Khu I, thị trấn đông khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ ANH TẤN

Mã số thuế: 4800162303 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Tấn
Địa chỉ: Thôn Nà Báng, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THẠCH AN

Mã số thuế: 4800176200 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

PHÒNG Y TẾ HUYỆN THẠCH AN

Mã số thuế: 4800186738 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu IV, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

HẠT KIỂM LÂM

Mã số thuế: 4800239073 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Đông khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH THƯ

Mã số thuế: 4800277181 - Đại diện pháp luật: Lô Văn Bính
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ - THẠCH AN

Mã số thuế: 4800307809 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Đông khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

Mã số thuế: 4800307855 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố III, Thị trấn Đông khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 4800320158 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Đông khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THÀNH DUNG

Mã số thuế: 4800422505 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Thanh
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

DỊCH VỤ CẮT CHỮ VI TÍNH GIANG ANH

Mã số thuế: 4800432895 - Đại diện pháp luật: Vũ Nam Giang
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THẠCH AN

Mã số thuế: 4800466728 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đông khê, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC THẠCH AN

Mã số thuế: 4800470428 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II - Thị trấn Đông khê, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

TRẠM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN LÂM

Mã số thuế: 4800508921 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu III, Thị trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon