Doanh nghiệp tại Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT - TRUNG

Mã số thuế: 4800911506 - Đại diện pháp luật: HoàngQuang Trung
Địa chỉ: Xóm Pò Rẫy, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUỐC TOÀN

Mã số thuế: 4800133694 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toản
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG ĐỨC LƯỢNG

Mã số thuế: 4800147915 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Lượng
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

PHÒNG TÀI CHÍNH HUYỆN TRÀ LĨNH

Mã số thuế: 4800147217 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hùng Quốc - Huyện Trà Lĩnh - Cao Bằng, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

CÔNG AN HUYỆN TRÀ LĨNH

Mã số thuế: 4800147231 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hùng Quốc - Huyện Trà Lĩnh - Cao Bằng, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TRÀ LĨNH

Mã số thuế: 4800147224 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hùng Quốc - Huyện Trà Lĩnh - Cao Bằng, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN TRÀ LĨNH

Mã số thuế: 4800147249 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hùng Quốc - Huyện Trà Lĩnh - Cao Bằng, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

ĐỘI CHỐNG BUÔN LẬU & GIAN LẬN THƯƠNG MẠI HUYỆN TRÀ LĨNH

Mã số thuế: 4800147263 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hùng Quốc - Huyện Trà Lĩnh - Cao Bằng, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG HOÀNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 4800155458 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Đón
Địa chỉ: Khu III, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VIỆT ANH

Mã số thuế: 4800159847 - Đại diện pháp luật: Lương Hồng Thái
Địa chỉ: Khu III, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Mã số thuế: 4800470033 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Mã số thuế: 4800474937 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN TRÀ LĨNH

Mã số thuế: 4800476726 - Đại diện pháp luật: Ma Kim Dung
Địa chỉ: Nà Khoang, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

KHỐI DOÀN THỂ

Mã số thuế: 4800478480 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hùng Quốc, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐT & XD TRÀ LĨNH

Mã số thuế: 4800478498 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

TRƯỜNG THPT TRÀ LĨNH

Mã số thuế: 4800486964 - Đại diện pháp luật: Hà Tiến Sỹ
Địa chỉ: Xóm Nà Khoang, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Mã số thuế: 4800487196 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

Mã số thuế: 4800487012 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hùng Quốc, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

HUYỆN UỶ TRÀ LĨNH

Mã số thuế: 4800489771 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Mã số thuế: 4800492478 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu III, Thị trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon