Doanh nghiệp tại Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HNQ

Mã số thuế: 4800927619 - Đại diện pháp luật: NÔNG ĐÌNH NGHIÊM
Địa chỉ: Xóm Phia Bó, Xã Phong Châu, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ TRƯỜNG SINH

Mã số thuế: 4800202267 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Hải
Giấy phép số: 11G700021
Địa chỉ: Xóm Đồng Tâm, xã Đàm Thuỷ, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

HỢP TÁC XÃ TRỒNG RỪNG NGUYÊN LIỆU VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800166805 - Đại diện pháp luật: Lục Máy Lèn
Giấy phép số: 11G700015
Địa chỉ: Xóm Na Tang, xã Đình Phong, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH THIÊN ÂN 22

Mã số thuế: 4800920229 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Đông
Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LONG CƯỜNG

Mã số thuế: 4800922554 - Đại diện pháp luật: Lục Đức Long
Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH NASAN GREEN

Mã số thuế: 4800923075 - Đại diện pháp luật: Nông Thanh Long
Địa chỉ: Xóm Sơn Thủy, Xã Chí Viễn, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH HÀ KHÁNH 88

Mã số thuế: 4800923029 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Khánh
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Trà Lĩnh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TRÙNG KHÁNH

Mã số thuế: 4800129673 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: thị trấn Trùng khánh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng, thị trấn Trùng khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP XĂNG DẦU KHÁNH TÙNG

Mã số thuế: 4800143364 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Nhung
Địa chỉ: Số nhà 331, khu III, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CAO PHONG

Mã số thuế: 4800145918 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Ổn
Địa chỉ: Số nhà 886, Tổ 10, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÌNH VĂN

Mã số thuế: 4800145932 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hà
Địa chỉ: Số nhà 597, Tổ 4, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

NHÀ KHÁCH HUYỆN UỶ TRÙNG KHÁNH

Mã số thuế: 4800135571 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Trùng khánh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng, Thị trấn Trùng khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN TRÙNG KHÁNH

Mã số thuế: 4800136293 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mùi
Địa chỉ: Thị trấn Trùng khánh, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN TRÙNG KHÁNH

Mã số thuế: 4800136286 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Trùng khánh, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

PHÒNG TÀI CHÍNH

Mã số thuế: 4800136310 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Trùng khánh, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

CÔNG AN

Mã số thuế: 4800136303 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn trùng khánh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng, Thị trấn trùng khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

CHI CỤC THI HÀNH ÁN HUYỆN TRÙNG KHÁNH

Mã số thuế: 4800136328 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Trùng khánh, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG TUYẾN

Mã số thuế: 4800151245 - Đại diện pháp luật: Vương Thị Tuyến
Địa chỉ: Số nhà 54 khu I, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

TRUNG TÂM Y TẾ TRÙNG KHÁNH

Mã số thuế: 4800151566 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Trùng khánh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng, Thị trấn Trùng khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THẮNG HUYỀN

Mã số thuế: 4800157751 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thắng
Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon