Doanh nghiệp tại Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG KHÁNH CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800862513 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Long
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÁM HAI

Mã số thuế: 4800885285 - Đại diện pháp luật: Nông Đức Quảng
Địa chỉ: Số nhà 96, Tổ 5, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800103795 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Xinh
Giám đốc công ty: Nông Thanh Phẩm
Địa chỉ: Km 6, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH ANH CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800875953 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thùy Dung
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800152390 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Dương
Địa chỉ: Xóm Nà Kéo, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800903135 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Chức
Địa chỉ: Số nhà 209, tổ 5, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NÔNG DOANH

Mã số thuế: 4800864510 - Đại diện pháp luật: Nông Mã Doanh
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH QUANG VINH 89

Mã số thuế: 4800895004 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Hưng
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MAI HƯƠNG CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800903960 - Đại diện pháp luật: Lục Thị Lan
Địa chỉ: Số 10, Tổ 7, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂM SÁNG

Mã số thuế: 4800911739 - Đại diện pháp luật: Nông Tuấn Nghĩa
Địa chỉ: Số nhà 03, tổ 02, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG TUẤN ĐẠT

Mã số thuế: 4800911827 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 224 -Tổ 3, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH THANH TÙNG CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800902607 - Đại diện pháp luật: Nông Kim Huân
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH GIẤY SINH TRƯỜNG

Mã số thuế: 4800923646 - Đại diện pháp luật: Trịnh Khắc Ngọc
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH HUY LONG CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800886641 - Đại diện pháp luật: Lê Triệu Toàn
Địa chỉ: Xóm Nà Thơm, Tổ 8, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI NGUYÊN ANH CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800867737 - Đại diện pháp luật: Đặng Duy Từ
Giám đốc công ty: Lôi Quỳnh Nương
Địa chỉ: Tổ 3, Nà Mạ, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 681

Mã số thuế: 4800898855 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Quỳnh
Địa chỉ: Số nhà 88, Tổ1, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CÔNG TY TNHH HƯƠNG QUỲNH CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800895893 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hương
Địa chỉ: Tổ 03, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẾ ANH CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800897530 - Đại diện pháp luật: Tống Thị Thủy
Địa chỉ: Số nhà 336, Tổ 5, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

DOANH NGHIỆP TN THANH HẢI CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800899986 - Đại diện pháp luật: Lương Thanh Hải
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

TRƯỜNG TIỂU HỌC DUYỆT TRUNG

Mã số thuế: 4800916511 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Duyệt Trung, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon