Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH ĐÀM GIA PHÁT

Mã số thuế: 6001724817 - Đại diện pháp luật: Đàm Huy Thống
Địa chỉ: Thôn 14, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THỐNG KHÁNH

Mã số thuế: 6001718309 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Doãn Khánh
Địa chỉ: Buôn Pưk Prông, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ EA H'NIN

Mã số thuế: 6000181653 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lục
Địa chỉ: Thôn 22, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ CHƯ QUYNH

Mã số thuế: 6000175610 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn 8, xã Ea Ning, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THÚY HÒA

Mã số thuế: 6000135505 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thúy
Địa chỉ: Thôn 22, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ĐỨC HỢI

Mã số thuế: 6000461097 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thừa Đức
Địa chỉ: Thôn 22, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ GIA TỰ

Mã số thuế: 6000918591 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ea Ning - Huyện Cư Kuin - Đắc Lắc, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

TRƯỜNG THCS CHƯ QUYNH

Mã số thuế: 6000932500 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ea Ning - Huyện Cư Kuin - Đắc Lắc, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN THƠM

Mã số thuế: 6001162283 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC VĨNH HƯNG CHANH

Mã số thuế: 6001384896 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Chanh
Địa chỉ: Chợ Việt Đức 4, Thôn 22, Xã Ea Ning, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM NGỌC TRANG

Mã số thuế: 6001385709 - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Minh
Địa chỉ: Chợ Việt Đức 4, Thôn 22, Xã Ea Ning, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ HẢI DUNG TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6001398708 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Dung
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ SƠN LÂM

Mã số thuế: 6001400139 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Tưởng
Địa chỉ: Thôn 18, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THUÂN THÀNH

Mã số thuế: 6001405761 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bằng
Địa chỉ: Thôn 22, Xã Ea Ning, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH QUẾ THÁI BÌNH

Mã số thuế: 6001405909 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Quế
Địa chỉ: Thôn 22, Xã Ea Ning, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BẢY XUÂN

Mã số thuế: 6001405955 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Xuân
Địa chỉ: Thôn 22, Xã Ea Ning, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH HỒ TIÊU VĨNH LINH

Mã số thuế: 6001425260 - Đại diện pháp luật: Bùi Quốc Luyến
Địa chỉ: Thôn 22, Xã Ea Ning, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CẨM TRANG

Mã số thuế: 6001432885 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trang
Địa chỉ: Thôn 22, Xã Ea Ning, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN NINH VINH

Mã số thuế: 6001445281 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Vinh
Địa chỉ: Thôn 18, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH HOÀNG GIA HẢI

Mã số thuế: 6001448797 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hải
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Ea Ning, Huyện Cư Kuin, Đắc Lắc

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon