Doanh nghiệp tại Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂN PHÚ

Mã số thuế: 6001624227 - Đại diện pháp luật: Võ Thành Thi
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂN PHONG

Mã số thuế: 6001395591 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Đức
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN THẾ MẠNH

Mã số thuế: 6001395880 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thuấn
Địa chỉ: Thôn 14, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH VIETNAM ADVENTURE GUIDE

Mã số thuế: 6001571247 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn Vũ
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC NƯỚC NGẦM HOÀNG THẢO

Mã số thuế: 6001668633 - Đại diện pháp luật: Võ Hoàng Thảo
Địa chỉ: Thôn 13, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ PHẠM HUY

Mã số thuế: 6001671523 - Đại diện pháp luật: Phạm Huy Đo
Địa chỉ: Thôn 6C, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CỬ HOA

Mã số thuế: 6001687523 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TÂY NGUYÊN CÔNG NGHỆ CAO

Mã số thuế: 6001694520 - Đại diện pháp luật: Bùi Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn 6C, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ SUPER CLEAN GLOVES

Mã số thuế: 6001704313 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân Vui
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

Xem thêm
Administratoricon