Doanh nghiệp tại Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH MTV ANH THỊNH

Mã số thuế: 6001740689 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Phượng
Địa chỉ: Thôn 14, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC TÂN

Mã số thuế: 6000398078 - Đại diện pháp luật: Võ Thành Thi
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC DUY PHÙNG

Mã số thuế: 6001384455 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Phùng
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP EA KAR

Mã số thuế: 6001061768 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

HTX NÔNG NGHIỆP 714

Mã số thuế: 6001068724 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thu
Giấy phép số: 40.07.000013
Địa chỉ: Thôn 12-Xã EaPal, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN PHÚC BÌNH AN

Mã số thuế: 6001442097 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Đô
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XĂNG DẦU TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 6001668707 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thành
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TUẤN SƠN PHÁT

Mã số thuế: 6001628253 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

HTX NÔNG NGHIỆP DUYÊN KHÁNH

Mã số thuế: 6000461675 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Đương
Giấy phép số: 40 07H00017
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂN PHÚ

Mã số thuế: 6001624227 - Đại diện pháp luật: Võ Thành Thi
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂN PHONG

Mã số thuế: 6001395591 - Đại diện pháp luật: Võ Minh Đức
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN THẾ MẠNH

Mã số thuế: 6001395880 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thuấn
Địa chỉ: Thôn 14, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH VIETNAM ADVENTURE GUIDE

Mã số thuế: 6001571247 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn Vũ
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC NƯỚC NGẦM HOÀNG THẢO

Mã số thuế: 6001668633 - Đại diện pháp luật: Võ Hoàng Thảo
Địa chỉ: Thôn 13, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ PHẠM HUY

Mã số thuế: 6001671523 - Đại diện pháp luật: Phạm Huy Đo
Địa chỉ: Thôn 6C, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CỬ HOA

Mã số thuế: 6001687523 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TÂY NGUYÊN CÔNG NGHỆ CAO

Mã số thuế: 6001694520 - Đại diện pháp luật: Bùi Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn 6C, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ SUPER CLEAN GLOVES

Mã số thuế: 6001704313 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân Vui
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Ea Păn, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon