Doanh nghiệp tại Xã Cư Kpô, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN TÁM NGUYỆT

Mã số thuế: 6001395658 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Tám
Địa chỉ: Thôn An Bình, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN TRẦN THỊ THƯỜNG

Mã số thuế: 6001401407 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thường
Địa chỉ: Thôn Hòa Lộc, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN LÝ PHƯƠNG

Mã số thuế: 6001401950 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lý
Địa chỉ: Thôn Quảng Hà, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN KRÔNG BÚK

Mã số thuế: 6001542655 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nam Anh, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MẠNH VINH

Mã số thuế: 6001572829 - Đại diện pháp luật: Ngô Chí Mạnh
Địa chỉ: Thôn Hòa Lộc, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT KRÔNG BÚK

Mã số thuế: 6001653080 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nam Thái, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH LAM HÙNG

Mã số thuế: 6001557669 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Lam
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk

TK QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - KBU

Mã số thuế: 6001655257 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nam Thái, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk

TK QL THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - KBU

Mã số thuế: 6001655264 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nam Thái, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk

TK QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ - KBU

Mã số thuế: 6001655289 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nam Thái, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk

TK QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - KBU

Mã số thuế: 6001655271 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Nam Thái, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CƯ KPÔ

Mã số thuế: 6001606154 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thiết Hùng
Địa chỉ: Số 17 Thôn Hòa Lộc, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH GIA HƯNG KRÔNG BÚK

Mã số thuế: 6001664766 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Đức
Địa chỉ: Thôn Kty 2, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH NOHUCO

Mã số thuế: 6001611852 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Khánh Trình
Địa chỉ: Số 94 Thôn Hòa Lộc, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIA HƯNG D.L

Mã số thuế: 6001668827 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Chinh
Địa chỉ: Thôn Kty 1, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 6001668915 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hùng
Địa chỉ: Thôn Nam Anh, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP THẢO SANG

Mã số thuế: 6001678222 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Khánh Trình
Địa chỉ: Thôn Hòa Lộc, Xã Cư Kpô, Huyện Krông Buk, Tỉnh Đắk Lắk

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon