Doanh nghiệp tại Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LINH HẠ

Mã số thuế: 6001497508 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Hạ
Địa chỉ: Thôn 13, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐĂNG VIỆT

Mã số thuế: 6001500824 - Đại diện pháp luật: Đặng Viết Phong
Địa chỉ: Số 237, Thôn 8A, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DANH LỢI

Mã số thuế: 6001626577 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Lợi
Địa chỉ: Số nhà 08 Thôn 6A, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG QUỐC TUẤN

Mã số thuế: 6001579599 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn 8A, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH DAK DINH

Mã số thuế: 6001570638 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Lực
Địa chỉ: Số 134, Thôn 10A, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU PHÚ SƠN

Mã số thuế: 6001585810 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cảnh
Địa chỉ: Thôn 8A, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN DUY LƯƠNG

Mã số thuế: 6001573131 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Lương
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH ĐIỆP DUYÊN ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001573519 - Đại diện pháp luật: Phan Hồng Điệp
Địa chỉ: Buôn Krai B, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH TRẦN THỊ ÁI LY

Mã số thuế: 6001573685 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ái Ly
Địa chỉ: Buôn Krai B, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH NGUYỄN VĂN FOODS

Mã số thuế: 6001653228 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Số 51, Thôn 6A, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUNG AN ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001573734 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Buôn Krai B, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÀI LÂM

Mã số thuế: 6001588850 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tài
Địa chỉ: Thôn 16, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TÍN NGHĨA

Mã số thuế: 6001589685 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Ý
Địa chỉ: Thôn 14, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG QUYẾT TIẾN Q&T

Mã số thuế: 6001663473 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Quyết
Địa chỉ: Số nhà 166 Thôn 3, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂM NGUYỄN

Mã số thuế: 6001685004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Yên
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Ea Kly, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon