Doanh nghiệp tại Xã Đắk Phơi, Huyện Lắk, Tỉnh Đắk Lắk

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

Mã số thuế: 6000800952 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Cao Bằng, Xã Đắk Phơi, Huyện Lắk, Đắc Lắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ HỒNG GẤM

Mã số thuế: 6000837670 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Đắk Phơi, Huyện Lắk, Đắc Lắc

UBND XÃ ĐĂK PHƠI

Mã số thuế: 6001247586 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đăk Phơi, Xã Đắk Phơi, Huyện Lắk, Đắc Lắc

TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA MAI

Mã số thuế: 6001322730 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đăk Phơi, Xã Đắk Phơi, Huyện Lắk, Đắc Lắc

TRƯỜNG TH TRẦN VĂN ƠN

Mã số thuế: 6001424997 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Buôn Năm, Đăk Phơi, Xã Đắk Phơi, Huyện Lắk, Đắc Lắc

BAN PHÁT TRIỂN XÃ ĐĂK PHƠI

Mã số thuế: 6001448525 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Phố
Địa chỉ: Buôn Liêng ông, Xã Đắk Phơi, Huyện Lắk, Đắc Lắc

UNT XÃ ĐĂK PHƠI

Mã số thuế: 6001509305 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UNT Xã ĐăK PHơI, Xã Đắk Phơi, Huyện Lắk, Đắc Lắc

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NGUYỄN BÁ TRÚC

Mã số thuế: 6001572096 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Trúc
Địa chỉ: Buôn Chiêng Cao, Xã Đắk Phơi, Huyện Lắk, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG LIÊN SƠN

Mã số thuế: 6001620952 - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Diện
Địa chỉ: Buôn Pai A, Xã Đắk Phơi, Huyện Lắk, Đắc Lắc

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU QUYÊN VY

Mã số thuế: 6001655465 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Mỹ Lệ
Địa chỉ: Buôn Pa Iar, Xã Đắk Phơi, Huyện Lắk, Đắc Lắc

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon