Doanh nghiệp tại Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TOÀN ĐẮK MIL

Mã số thuế: 6400390965 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tĩnh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

HTX NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ ĐẮK MIL

Mã số thuế: 6400397135 - Đại diện pháp luật: Tống Thị Thanh Thủy
Giấy phép số: 6302070000013
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA LINH

Mã số thuế: 6400397216 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Yến Nhi
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHIẾT HÀ ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400295214 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DŨNG HƯỜNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400295408 - Đại diện pháp luật: Bùi Trọng Dũng
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÚ NGUYÊN

Mã số thuế: 6400419332 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Huệ
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG DHT

Mã số thuế: 6400419999 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tiển
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH T.D.T

Mã số thuế: 6400420320 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Tiên
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NĂNG LƯỢNG T.V.T

Mã số thuế: 6400420465 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chung
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI SỐ MỘT

Mã số thuế: 6400421405 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Giang
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI SỐ HAI

Mã số thuế: 6400421395 - Đại diện pháp luật: Ðàm Thùy Tuyết
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI SỐ BA

Mã số thuế: 6400421691 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Quỳnh Nga
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TĐM

Mã số thuế: 6400422367 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ðoàn
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG QUANG ĐĂNG

Mã số thuế: 6400422649 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Huy
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đắk N Drót, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon