Doanh nghiệp tại Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HOÀNG PHAN

Mã số thuế: 6400445903 - Đại diện pháp luật: Phan Hồng Sơn
Địa chỉ: Thôn Quảng Thuận, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀNG ĐĂK NÔNG

Mã số thuế: 6400445163 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN HỒNG THANH PHƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Bù Đốp, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV TMDV TÂN NHÂN TÀI 5

Mã số thuế: 6400443906 - Đại diện pháp luật: Đặng Nhân Tài
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Thuận, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN THUẦN

Mã số thuế: 6400295454 - Đại diện pháp luật: Phan Thuần
Địa chỉ: Thôn Quảng Thuận - Xã Nghĩa Thắng, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THANH ĐỨC ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400295768 - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Đức
Địa chỉ: Thôn Quảng Bình - Xã Nghĩa Thắng, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC DŨNG BÙ ĐỐP

Mã số thuế: 6400295817 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Dũng
Địa chỉ: Thôn Bù Đốp - Xã Nghĩa Thắng, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU TƯ HẾN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400296465 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Dung
Địa chỉ: Thôn Quảng Bình - Xã Nghĩa Thắng, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LONG BÍCH ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400309298 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Bích
Địa chỉ: Thôn Quảng Bình - Xã Nghĩa Thắng, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY NGÂN TN

Mã số thuế: 6400297853 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Lý
Địa chỉ: Thôn Quảng Chánh - Xã Nghĩa Thắng, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN CƯƠNG

Mã số thuế: 6400139751 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Tâm
Địa chỉ: Thôn Quảng Hoà - Xã Nghĩa Thắng, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ A CHÍNH

Mã số thuế: 6400313230 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Chính
Địa chỉ: Thôn Quảng Thuận - Xã Nghĩa Thắng, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ SƠN HÙNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400319433 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn
Địa chỉ: Thôn Quảng Thuận - Xã Nghĩa Thắng, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN TẤT THÀNH

Mã số thuế: 6400306360 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Quảng Chánh - Xã Nghĩa Thắng, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU ĐỨC KIÊM

Mã số thuế: 6400189079 - Đại diện pháp luật: Hồ Đức Khiêm
Địa chỉ: Thôn Quảng Chánh, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

BAN QUẢN LÝ CHỢ NGHĨA THẮNG

Mã số thuế: 6400301073 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Quảng Thuận - XãNghĩa Thắng, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC TUẤN

Mã số thuế: 6400000397 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Truyền
Địa chỉ: Thôn Quảng Thuận - Xã Nghĩa Tháng, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NHÂN TÀI

Mã số thuế: 6400039732 - Đại diện pháp luật: Đặng Nhân Tài
Địa chỉ: Thôn Quảng Thuận, Xã Nghĩa Thắng, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐASONG

Mã số thuế: 6400274302 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tuyết Mai
Địa chỉ: Thôn Quảng Sơn, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN OANH PHƯỢNG

Mã số thuế: 6400381872 - Đại diện pháp luật: Cù Thị Phượng
Địa chỉ: Thôn Bù Đốp, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN

Mã số thuế: 6400350698 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Quảng Lợi, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'lấp, Tỉnh Đắk Nông

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon