Doanh nghiệp tại Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC CƯỜNG TRƯỜNG XUÂN

Mã số thuế: 6400425897 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Cường
Địa chỉ: Bon N'Jang Bơ, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH DANO TECH

Mã số thuế: 6400424445 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ðăng Tuyên
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG HIGG TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6400424438 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhật Lâm
Địa chỉ: Tổ, Thị Trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG QUỐC DŨNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400424389 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hồng
Địa chỉ: Thôn Kuăl 3, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, NÔNG NGHIỆP AN PHÚC AP

Mã số thuế: 6400424318 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Minh
Địa chỉ: Thôn Thuận Lợi, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP TRƯỜNG XUÂN

Mã số thuế: 6000147677 - Đại diện pháp luật: Trần Quyết Tâm
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trường Xuân, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU THU HUYỀN

Mã số thuế: 6400047652 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nguyên
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

UBND XÃ TRƯỜNG XUÂN

Mã số thuế: 6400057315 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bon Jang Plây 3, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG VƯƠNG

Mã số thuế: 6400137056 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trường Xuân - Huyện Đắk Song - Đắk Nông, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

Mã số thuế: 6400137049 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trường Xuân - Huyện Đắk Song - Đắk Nông, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA HỒNG

Mã số thuế: 6400137031 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trường Xuân - Huyện Đắk Song - Đắk Nông, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ QUÝ ĐÔN

Mã số thuế: 6400137063 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trường Xuân - Huyện Đắk Song - Đắk Nông, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP XANH THÁI HUY

Mã số thuế: 6400212539 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Quang
Địa chỉ: Km 826, quốc lộ 14, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TN CHÍNH UYÊN

Mã số thuế: 6400227239 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Uyên
Địa chỉ: Km12, Thôn 2, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TUẤN TÚ ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400235511 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Tuấn
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

TNCN TỪ CNBĐS VÀ HĐL XÃ TRƯỜNG XUÂN

Mã số thuế: 6400274888 - Đại diện pháp luật: Tncn Từ Cnbđs Và Hđl Xã Trường
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRƯỜNG XUÂN

Mã số thuế: 6400291869 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Diễn
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÙNG HÀ TRƯỜNG XUÂN

Mã số thuế: 6400292245 - Đại diện pháp luật: Sang Thị Thu Hà
Địa chỉ: Bon Ta Mung, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TUẤN PHÁT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400292291 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI VẬN TRƯỜNG XUÂN

Mã số thuế: 6400292929 - Đại diện pháp luật: Hồ Hữu Hải
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

Xem thêm
Administratoricon