Doanh nghiệp tại Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU QUANG THÁI

Mã số thuế: 6400444699 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Thái
Địa chỉ: Thôn Đắk R'Mo, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU MỸ HẠNH

Mã số thuế: 6400443991 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: Thôn Đắk Tiên, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG ĐĂK NÔNG

Mã số thuế: 6400440599 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chín
Địa chỉ: Thôn Đăk kual, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH DTI

Mã số thuế: 6400438857 - Đại diện pháp luật: Trần Thiện Dân
Địa chỉ: Đăk Kuăl, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH AN PHÁT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400438705 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Đắk Kual, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINH TÌNH ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400296105 - Đại diện pháp luật: Hồ Hữu Vinh
Địa chỉ: Thôn Đắk Kual 5, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN CHÂU THẢO

Mã số thuế: 6400320220 - Đại diện pháp luật: Khương Văn Nhân
Địa chỉ: Thôn Đăk Kuăl 5, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÓA NÔNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400210186 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Thành
Địa chỉ: Thôn Đakual, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

TNCN TỪ CNBĐS VÀ HĐL XÃ ĐĂK NDRUNG

Mã số thuế: 6400274870 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đăk NDRung, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV XD &TM DŨNG ANH ĐĂK NÔNG

Mã số thuế: 6400035022 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Đắk Kual, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV NAM PHÁT STEEL

Mã số thuế: 6400348642 - Đại diện pháp luật: Đoàn Quốc Thắng
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯ THỤC THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 6400255719 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đăk Kual 5, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC NƯỚC NGẦM MINH ĐỨC

Mã số thuế: 6400355181 - Đại diện pháp luật: Đặng Minh Thạnh
Địa chỉ: Thôn Đắk Kual, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

DNTN XĂNG DẦU HẰNG THẾ

Mã số thuế: 6400366962 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thế
Địa chỉ: Thôn Đắk Tiên, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HẠNH ĐỊNH

Mã số thuế: 6400398562 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV NÔNG NGHIỆP XANH ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400427012 - Đại diện pháp luật: Tô Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn Đắk Kuăl 5, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN MAI HẠNH

Mã số thuế: 6400321834 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Đắk Kuăl 5, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN TÂM

Mã số thuế: 6400395466 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hải
Giấy phép số: 630307000024
Địa chỉ: Thôn Đắk Kual 3, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG HOÀNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400291403 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Quảng
Địa chỉ: Thôn Đắk Kual, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHIẾN TRUNG ĐẮK N'DRUNG

Mã số thuế: 6400291347 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn Đắk Kual 5, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon