Doanh nghiệp tại Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC NƯỚC NGẦM MINH ĐỨC

Mã số thuế: 6400355181 - Đại diện pháp luật: Đặng Minh Thạnh
Địa chỉ: Thôn Đắk Kual, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

DNTN XĂNG DẦU HẰNG THẾ

Mã số thuế: 6400366962 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thế
Địa chỉ: Thôn Đắk Tiên, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HẠNH ĐỊNH

Mã số thuế: 6400398562 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV NÔNG NGHIỆP XANH ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400427012 - Đại diện pháp luật: Tô Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn Đắk Kuăl 5, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG SẢN MAI HẠNH

Mã số thuế: 6400321834 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Đắk Kuăl 5, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN TÂM

Mã số thuế: 6400395466 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hải
Giấy phép số: 630307000024
Địa chỉ: Thôn Đắk Kual 3, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG HOÀNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400291403 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Quảng
Địa chỉ: Thôn Đắk Kual, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHIẾN TRUNG ĐẮK N'DRUNG

Mã số thuế: 6400291347 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến
Địa chỉ: Thôn Đắk Kual 5, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN DƯƠNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400292407 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hải
Địa chỉ: Số nhà 04, thôn Đuăl 3, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG DUY ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400294108 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Duy
Địa chỉ: Thôn Đắk Kual, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TN LAM DUYÊN

Mã số thuế: 6400352977 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lam
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SỐ HB

Mã số thuế: 6400377474 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hòa
Địa chỉ: Thôn Bon Tu Soay, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV TẤN PHÁT ĐĂK NÔNG

Mã số thuế: 6400404368 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Vân Anh
Địa chỉ: Thôn Đăk Kual, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM - DV ĐỨC THIÊN Ý

Mã số thuế: 6400405530 - Đại diện pháp luật: Trần Công Kính
Địa chỉ: Thôn Đắk Kual, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THUẬN DIỄN

Mã số thuế: 6400405731 - Đại diện pháp luật: Lê Viết Diễn
Giám đốc công ty: Trần Thị Thu Hà
Địa chỉ: Thôn Đắk Kual, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN NGÁT

Mã số thuế: 6400405756 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngát
Địa chỉ: Thôn Đắk Kual 5, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU TRUYỀN LINH

Mã số thuế: 6400382403 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Truyền
Địa chỉ: Thôn Đắk R'Mo, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

HTX NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG ĐỒNG TÂM ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400385683 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Giấy phép số: 630307000017
Địa chỉ: Thôn Đắk Kual 5, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VŨ HƯNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400408965 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hưng
Giám đốc công ty: Hà Thị Hường
Địa chỉ: Thôn Đắk Tiên, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LTH

Mã số thuế: 6400421155 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Công Trình
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon