Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ TUY ĐỨC ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400446791 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thùy Trang
Địa chỉ: Thôn Tuy Đức, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP HOÀNG THIỆN

Mã số thuế: 6400446336 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Trung
Địa chỉ: Tiều khu 1538, Bon Điêng Đu, Xã Đăk Ngo, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH PHÚC ĐỊA

Mã số thuế: 6400445910 - Đại diện pháp luật: Mã Văn Thành
Địa chỉ: Số nhà 139, Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRỌNG LAN

Mã số thuế: 6400445879 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trọng
Địa chỉ: Bon Điêng Đu, Xã Đăk Ngo, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NGUYỄN MÃ GIA HUY

Mã số thuế: 6400445269 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bảy
Địa chỉ: Thôn Tuy Đức, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN HÀ THỊNH

Mã số thuế: 6400444917 - Đại diện pháp luật: Thịnh Văn Sỹ
Địa chỉ: Thôn Tuy Đức, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK NGO - ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400444804 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lâm Nghĩa
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH HOÀNG AN PHÁT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400444191 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tâm
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU BỀN VỮNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 6400440197 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Lâm
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400436955 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Liên
Địa chỉ: Tiểu khu 1463, Thôn 3, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN XUÂN THỦY ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400293030 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

TRUNG TÂM DS-KHHGĐ TỈNH ĐĂKNÔNG

Mã số thuế: 6400274408 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3-xã ĐăkBukSo, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ TIÊN PHÁT

Mã số thuế: 6400278868 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Châu
Địa chỉ: Thôn 2, Xã ĐăkBukSo, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO THẮNG

Mã số thuế: 6400049681 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Cao
Địa chỉ: Thôn 2, Xã ĐăkBukSo, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TÌNH KHUÔN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400296955 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tình
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG UYÊN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400297571 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Uyên
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400053127 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ANH TUẤN TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400299522 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Kiều
Địa chỉ: Bon Bu MLanh B, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

HTX VẬN TẢI HUYỆN TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400054593 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hưng
Giấy phép số: 6307H800006
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG AN HUYỆN TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400057562 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon