Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH HOÀNG AN PHÁT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400444191 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tâm
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU BỀN VỮNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 6400440197 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Lâm
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400436955 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Liên
Địa chỉ: Tiểu khu 1463, Thôn 3, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN XUÂN THỦY ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400293030 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

TRUNG TÂM DS-KHHGĐ TỈNH ĐĂKNÔNG

Mã số thuế: 6400274408 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3-xã ĐăkBukSo, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ TIÊN PHÁT

Mã số thuế: 6400278868 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Châu
Địa chỉ: Thôn 2, Xã ĐăkBukSo, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO THẮNG

Mã số thuế: 6400049681 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Cao
Địa chỉ: Thôn 2, Xã ĐăkBukSo, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TÌNH KHUÔN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400296955 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tình
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG UYÊN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400297571 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Uyên
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400053127 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ANH TUẤN TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400299522 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Kiều
Địa chỉ: Bon Bu MLanh B, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

HTX VẬN TẢI HUYỆN TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400054593 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hưng
Giấy phép số: 6307H800006
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG AN HUYỆN TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400057562 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG - BẠC NGỌC THẢO TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400285336 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thái Dương
Địa chỉ: Số nhà 77, thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TN THÀNH LẬP

Mã số thuế: 3600183015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thành
Giám đốc công ty: Nguyễn Văn Lập
Địa chỉ: Thôn 3, Xã ĐăkBukSo, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400307445 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, xã ĐăkBukSo, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU XUÂN QUỲNH

Mã số thuế: 6400328893 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thiện
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC TIẾN LÊ

Mã số thuế: 6400330620 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Đức
Địa chỉ: Thôn 9, xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH VƯỢNG PHÁT

Mã số thuế: 6400048670 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Dũng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã ĐăkRTih, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

ĐỨC CƯỜNG

Mã số thuế: 6400043295 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Uyên
Giấy phép số: 63H8000188
Địa chỉ: Thôn 3, Đắk BukSo, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon