Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400436955 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Liên
Địa chỉ: Tiểu khu 1463, Thôn 3, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN XUÂN THỦY ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400293030 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

TRUNG TÂM DS-KHHGĐ TỈNH ĐĂKNÔNG

Mã số thuế: 6400274408 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3-xã ĐăkBukSo, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ TIÊN PHÁT

Mã số thuế: 6400278868 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Châu
Địa chỉ: Thôn 2, Xã ĐăkBukSo, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO THẮNG

Mã số thuế: 6400049681 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Cao
Địa chỉ: Thôn 2, Xã ĐăkBukSo, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TÌNH KHUÔN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400296955 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tình
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG UYÊN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400297571 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Uyên
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400053127 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ANH TUẤN TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400299522 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Kiều
Địa chỉ: Bon Bu MLanh B, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

HTX VẬN TẢI HUYỆN TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400054593 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hưng
Giấy phép số: 6307H800006
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG AN HUYỆN TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400057562 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG - BẠC NGỌC THẢO TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400285336 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thái Dương
Địa chỉ: Số nhà 77, thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TN THÀNH LẬP

Mã số thuế: 3600183015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thành
Giám đốc công ty: Nguyễn Văn Lập
Địa chỉ: Thôn 3, Xã ĐăkBukSo, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400307445 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, xã ĐăkBukSo, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU XUÂN QUỲNH

Mã số thuế: 6400328893 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thiện
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC TIẾN LÊ

Mã số thuế: 6400330620 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Đức
Địa chỉ: Thôn 9, xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH VƯỢNG PHÁT

Mã số thuế: 6400048670 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Dũng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã ĐăkRTih, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

ĐỨC CƯỜNG

Mã số thuế: 6400043295 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Uyên
Giấy phép số: 63H8000188
Địa chỉ: Thôn 3, Đắk BukSo, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DTP

Mã số thuế: 6400274503 - Đại diện pháp luật: Võ Hải Nam
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

DNTN ĐỨC TOẠI

Mã số thuế: 6400071020 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thực
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon