Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN XUÂN THỦY ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400293030 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI ANH TUẤN TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400299522 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Kiều
Địa chỉ: Bon Bu MLanh B, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH VƯỢNG PHÁT

Mã số thuế: 6400048670 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Dũng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã ĐăkRTih, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THI ĐỨC - CỬA HÀNG XĂNG DẦU ĐẮK R'TIH

Mã số thuế: 6400347864 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Duy
Địa chỉ: Bon Bu N'Đơ, Thôn 6, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CỬA HÀNG LINH ĐAN

Mã số thuế: 6400259583 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Ngọc Anh
Giấy phép số: 63H8001055
Địa chỉ: 89 Bon Bu Dâng, Xã Đắk R__Tíh, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU ĐẠI PHÚC ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400287502 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phúc
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HAN FARM

Mã số thuế: 6400387352 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Yến Khanh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CS ĐỨC THẮNG

Mã số thuế: 6400247845 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mộc
Giấy phép số: 63H80001034
Địa chỉ: Thôn 2, xã ĐăkRTih, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU TÂN PHÚC NGUYÊN

Mã số thuế: 6400393772 - Đại diện pháp luật: Phan Thùy Linh
Địa chỉ: Bon Bu N'Đơr, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400221928 - Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Hiếu
Địa chỉ: Thôn 02, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIN HỌC VIỆT IN

Mã số thuế: 6400323158 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Tuyển
Giám đốc công ty: Nguyễn Thị Tuyết Hoa
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA PHÚC ĐIỀN

Mã số thuế: 6400396276 - Đại diện pháp luật: Thị Át
Địa chỉ: Thôn Bonbulanh, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA THUẬN PHÁT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400292414 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trinh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MẠNH QUỲNH ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400293834 - Đại diện pháp luật: Hồ Kim Búp
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH HOÀNG HUYỀN BMT

Mã số thuế: 6400429468 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk R-Tíh, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon