Doanh nghiệp tại Xã Đăk R Moan, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH SAO AN PHÚ LAND

Mã số thuế: 6400446784 - Đại diện pháp luật: Lê Thục Oanh
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Đăk R Moan, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH SAO AN THỊNH HOME

Mã số thuế: 6400446777 - Đại diện pháp luật: Bùi Phước Công
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Đăk R Moan, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAFA ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400445082 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lý
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Đăk R Moan, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH TÂM THU ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400438261 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Nhất Sinh
Địa chỉ: Thôn Tân Lợi, Xã Đăk R Moan, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỘC PHÁT CÁT TƯỜNG

Mã số thuế: 6400298102 - Đại diện pháp luật: Võ Duy Tường
Địa chỉ: Thôn Tân Hoà, xã Đắk R Moan, Xã Đăk R Moan, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VŨ GIA PHÁT GIA NGHĨA

Mã số thuế: 6400300305 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Giang
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Đăk R Moan, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

Mã số thuế: 6400163384 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Đăk R Moan, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH NAM NGUYỄN ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 6400326790 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Chinh
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Đăk R Moan, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THAN CAFÉ ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 6400329230 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đại Lợi
Địa chỉ: Thôn Tân Hoà, Xã Đăk R Moan, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC VIỆT GIA TRANG

Mã số thuế: 6400347039 - Đại diện pháp luật: Vũ Sơn Tùng
Địa chỉ: Thôn Tân Lợi, Xã Đăk R Moan, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ Ý NHƯ

Mã số thuế: 6400414278 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Cấp
Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Đăk R Moan, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH SINH

Mã số thuế: 6400357414 - Đại diện pháp luật: Võ Duy Tài
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Đăk R Moan, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH ĐỊNH PHÁT

Mã số thuế: 6400301764 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Đăk R Moan, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG NGUYÊN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400396170 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Chiến
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Đăk R Moan, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ LONG ĐĂK NÔNG

Mã số thuế: 6400291139 - Đại diện pháp luật: An Văn Long
Địa chỉ: Thôn Tân Lợi, Xã Đăk R Moan, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẾ QUẾ ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400291393 - Đại diện pháp luật: Lê Doãn Thế
Địa chỉ: Tổ 3, thôn Tân Bình, Xã Đăk R Moan, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH SOI

Mã số thuế: 6400294972 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Linh
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Đăk R Moan, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY QUÝ ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400295077 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Thủy
Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Đăk R Moan, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BƠ M' NÔNG

Mã số thuế: 6400373060 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, Xã Đăk R Moan, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

HỢP TÁC XÃ HỒ TIÊU HỮU CƠ ĐĂK RMOAN

Mã số thuế: 6400375332 - Đại diện pháp luật: Đặng Tiến Thành
Giấy phép số: 630707000024
Địa chỉ: thôn Tân Hòa, Xã Đăk R Moan, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Xem thêm
Administratoricon