Doanh nghiệp tại Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MẠNH QUANG

Mã số thuế: 5600337766 - Đại diện pháp luật: Phạm Thế Khoa
Địa chỉ: Số nhà 54, Tổ dân phố 4, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THẠCH AN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600337773 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Luyến
Địa chỉ: Bản Mường Luân, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA AN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600337741 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệu
Địa chỉ: Đội 4A, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN HIM LAM 11 ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600337734 - Đại diện pháp luật: Lường Thị Hoa
Địa chỉ: Số nhà 11, Tổ dân phố 21, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐẤT ĐAI PHÚ HƯNG

Mã số thuế: 5600337727 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Cường
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT ACP ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600337702 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hòa
Địa chỉ: Số nhà 20, Tổ dân phố 15, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT ANH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600337692 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thắm
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XUÂN PHÚC ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600337685 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thu Phương
Địa chỉ: Số nhà 161, Tổ dân phố 5, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI AN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600337597 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phục
Địa chỉ: Số nhà 79A, Tổ dân phố 9, Phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VŨ THANH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600337565 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thành
Địa chỉ: Số nhà 28, Tổ dân phố 6, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600274273 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600274347 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600274379 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600274354 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600274756 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600274724 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600274717 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600274763 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600274851 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN ĐÍCH

Mã số thuế: 5600274844 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Đích
Địa chỉ: Số nhà 21, Tổ dân phố 15, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon