Doanh nghiệp tại Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC TÙNG TRANG

Mã số thuế: 5600334998 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tùng
Địa chỉ: Thôn 04, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÀI PHÁT ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600334268 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Nam
Địa chỉ: Bản Na Hai, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH GỖ VIỆT MINH

Mã số thuế: 5600334229 - Đại diện pháp luật: Hà Duy Minh
Địa chỉ: Số nhà 02, Chợ Bản Phủ, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUẢN NAM

Mã số thuế: 5600333761 - Đại diện pháp luật: Quản Trọng Bắc
Địa chỉ: Trung Tâm xã Phu Luông, Xã Phu Luông, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM SÁNG GROUP

Mã số thuế: 5600333031 - Đại diện pháp luật: Quản Bá Tới
Địa chỉ: Đội 2, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG TÙNG

Mã số thuế: 5600332937 - Đại diện pháp luật: Sùng Thị Vàng (Sùng Thị Dùa)
Địa chỉ: Đội 7, Bản Tâu, Xã Hua Thanh, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ

Mã số thuế: 5600332849 - Đại diện pháp luật: Bùi Trung Sơn
Địa chỉ: C17, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600100661 - Đại diện pháp luật: Tống Văn Chung
Địa chỉ: Thôn C9, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN HIỆU

Mã số thuế: 5600156047 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiệu
Địa chỉ: Đội 4A, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

LÊ HỮU HƯỞNG

Mã số thuế: 5600174021 - Đại diện pháp luật: Lê Hữư Hưởng
Địa chỉ: Xã Thanh Xương, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

NHÀ KHÁCH UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600141298 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Pú tửu- thanh xương, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG XUÂN CHÍNH

Mã số thuế: 5600180466 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Đội 7, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI THÀNH

Mã số thuế: 5600180508 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Thái
Địa chỉ: Đội 5, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH DUYÊN HÙNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600185601 - Đại diện pháp luật: Lưu Công Ruyên
Địa chỉ: Đội 1, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600190030 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Thuỷ
Địa chỉ: Pú Tửu, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Mã số thuế: 5600190584 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Bỉnh
Địa chỉ: Trụ sở các phòng ban Trung Tâm, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT HUYỆN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600190898 - Đại diện pháp luật: Lò Quang Vinh
Địa chỉ: C17, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Mã số thuế: 5600191034 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đội 4B, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LAN ANH

Mã số thuế: 5600192158 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Đội 5, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG ANH TRUNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600192567 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Trung
Địa chỉ: Đội 9, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Xem thêm
Administratoricon