Doanh nghiệp tại Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH HMONG PHÙ LỒNG

Mã số thuế: 5600342036 - Đại diện pháp luật: Ly A Dơ
Địa chỉ: Bản Dư O A, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TÙNG LÂM

Mã số thuế: 5600341353 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Linh
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH DINH KIM ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600339876 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Dinh
Địa chỉ: Bản Phiêng Muôn, Xã Luân Giói, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MINH LONG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600337847 - Đại diện pháp luật: TÔ MINH LONG
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THẠCH AN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600337773 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Luyến
Địa chỉ: Bản Mường Luân, Xã Mường Luân, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOÁNG SẢN HOA BAN

Mã số thuế: 5600179982 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hồng
Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600191281 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Điện Biên Đông, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG PHONG

Mã số thuế: 5600192172 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phong
Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOÀN DIỆN

Mã số thuế: 5600202624 - Đại diện pháp luật: Trịnh Viết Ba
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

CHI CU#C THỐNG KÊ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600202984 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân cư sô 9, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

HỘI PHỤ NỮ HUỴEN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600203265 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 10, thị trấn điện biên đông, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600206410 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN CAN

Mã số thuế: 5600207284 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Điện biên Đông, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

UBND THỊ TRẤN

Mã số thuế: 5600207301 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Điện biên đông, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

Mã số thuế: 5600208961 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn điện biên đông - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên, Thị trấn điện biên đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

Mã số thuế: 5600208986 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn điện biên đông - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên, Thị trấn điện biên đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN

Mã số thuế: 5600209059 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn điện biên đông - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên, Thị trấn điện biên đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

Mã số thuế: 5600209299 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn điện biên đông, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Mã số thuế: 5600209281 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân cư số 9, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Mã số thuế: 5600209323 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Điện Biên Đông, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon