Doanh nghiệp tại Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC NONG U

Mã số thuế: 5600207206 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nong U - Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

UBND XÃ NONG U

Mã số thuế: 5600213993 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nong U, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

TRƯỜNG THCS NONG U

Mã số thuế: 5600214002 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NONG U

Mã số thuế: 5600240002 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nong U, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÀ TÉ

Mã số thuế: 2001318342 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nong U, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

TRƯỜNG THCS NONG U

Mã số thuế: 5600250191 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nong U, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC GIƠ

Mã số thuế: 5600274675 - Đại diện pháp luật: Giàng Thị Dợ
Địa chỉ: Bản Dư O, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A LỬ ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600275799 - Đại diện pháp luật: Phàng A Lử
Địa chỉ: Bản Dư O, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ QUYẾT THẮNG 96

Mã số thuế: 5600304552 - Đại diện pháp luật: Vừ A Cháy
Địa chỉ: Bản Tìa Ló - Xã Noong U, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon