Doanh nghiệp tại Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC SUỐI LƯ

Mã số thuế: 5600207171 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 3011905Trung tâm suối lư, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHUA TA

Mã số thuế: 5600207196 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản chua ta, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

TRƯỜNG THCS SUỐI LƯ

Mã số thuế: 5600207220 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm suối lư, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON XÃ PHÌ NHỪ

Mã số thuế: 5600207213 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phì nhừ, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON SUỐI LƯ

Mã số thuế: 5600209210 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Suối lư, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

UBND XÃ PHÌ NHỪ

Mã số thuế: 5600209235 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã phì nhừ, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

TRƯỜNG THCS PHÌ NHỪ

Mã số thuế: 5600209676 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã phì nhừ, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÌ NHỪ

Mã số thuế: 5600210262 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã phì nhừ, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG SO

Mã số thuế: 5600275647 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Hưng
Địa chỉ: Trung tâm Suối Lư, Xã Phì Nhừ, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon