Doanh nghiệp tại Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG NHÀ

Mã số thuế: 5600190471 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Hoa
Địa chỉ: Xã Mường Nhà - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG NHÀ

Mã số thuế: 5600200112 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Lan
Địa chỉ: xã Mường Nhà - Huyện Điện Biên - Điện Biên, xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS XÃ MƯỜNG NHÀ

Mã số thuế: 5600203931 - Đại diện pháp luật: Đặng Quốc Hương
Địa chỉ: Xã Mường Nhà - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 MƯỜNG NHÀ

Mã số thuế: 5600203970 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chiến
Địa chỉ: Xã Mường Nhà - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC PU LAU XÃ MƯỜNG NHÀ

Mã số thuế: 5600204999 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Vĩnh
Địa chỉ: Xã Mường Nhà - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 NA TÔNG

Mã số thuế: 5600268424 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường Nhà, Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MN PU LAU XÃ MƯỜNG NHÀ

Mã số thuế: 5600275478 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Pu Lau, Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG THPT MƯỜNG NHÀ

Mã số thuế: 5600275541 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Nhà, Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HTX NÔNG CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MƯỜNG NHÀ

Mã số thuế: 5600325785 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Cao
Địa chỉ: Bản Trung Tâm, Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon