Doanh nghiệp tại Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG PHĂNG

Mã số thuế: 5600191203 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Ủa
Địa chỉ: xã Mường Phăng - Huyện Điện Biên - Điện Biên, xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON VÕ NGUYÊN GIÁP

Mã số thuế: 5600204170 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Ngân
Địa chỉ: xã Mường Phăng - Huyện Điện Biên - Điện Biên, xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG THCS VÕ NGUYÊN GIÁP

Mã số thuế: 5600205093 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hồng
Địa chỉ: Xã Mường Phăng - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ NGUYÊN GIÁP

Mã số thuế: 5600205858 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hưng
Địa chỉ: Xã Mường phăng, Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 3 MƯỜNG PHĂNG

Mã số thuế: 5600207492 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tám
Địa chỉ: Xã Mường Phăng - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 5600228005 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Nguyên
Địa chỉ: Bản trung tâm, Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON XÃ MƯỜNG PHĂNG

Mã số thuế: 5600267565 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Noong Luống, Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ ĐỘC LẬP

Mã số thuế: 5600275887 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản co líu - Mường Phăng, Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH THU HƯỜNG MƯỜNG PHĂNG

Mã số thuế: 5600312313 - Đại diện pháp luật: Tống Thị Thu Hường
Địa chỉ: Bản Trung tâm, Xã Mường Phăng, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon